Hotfrog Privacybeleid
Hotfrog Group (een vennootschap onder Australisch recht)


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Hotfrog Group via internet verzameld worden.

Hotfrog Group erkent het belang van uw privacy en dat u het recht hebt in de gaten te houden hoe Uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Wij weten dat het verstrekken van persoonsgegevens een daad van vertrouwen is en we nemen dit serieus. Hotfrog Group zal Uw persoonsgegevens als volgt verzamelen en gebruiken.

Alle verwijzingen naar Hotfrog Group in dit Privacybeleid dienen gelezen te worden als verwijzingen naar Hotfrog Group Pty Limited (ABN 29 948 759 786), een vennootschap onder Australisch recht.

Verzamelen van informatie

De vier belangrijkste manieren waarop we persoonsgegevens over U verzamelen, zijn:

 • wanneer informatie over U geplaatst wordt op een Hotfrog Group-website, hetzij door U of door derden;
 • wanneer U inlogt op een Hotfrog Group-website of op andere wijze persoonsgegevens aan Hotfrog Group verstrekt;
 • wanneer U een Hotfrog Group website gebruikt, in welk geval ons systeem automatisch informatie verzamelt over Uw bezoek aan die website, zoals Uw IP-adres; en
 • via de werking van CatchBot, Hotfrog Group's webcrawler (verder beschreven hieronder).

Het soort informatie dat wij van U verzamelen kan het volgende omvatten: Uw naam, telefoonnummer, adres, emailadres, functie/titel binnen het bedrijf, creditcardgegevens, IP-adres, cookies, (indien gebruikt) openbare profielinformatie van social media (inclusief gebruikersnaam en foto), persoonsgegevens die U in Uw bedrijfsprofiel zet of persoonsgegevens die U emailt/zendt via de e-mailfunctionaliteit op de Hotfrog website.

Ons gebruik van cookies

Hotfrog Group gebruikt cookies op Hotfrog om Uw ervaring te verbeteren.

Het gebruik en het openbaar maken van Uw persoonsgegevens

Wij verzamelen informatie over U om:

 • Hotfrog Group-diensten aan U te leveren;
 • U van een betere ervaring te voorzien met content en advertenties die beter passen bij Uw interesses;
 • de identiteit van Hotfrog-gebruikers na te gaan;
 • U toe te staan deel te nemen aan interactieve features beschikbaar op www.hotfrog.nl via welke iets van Uw persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en foto) beschikbaar kan komen voor anderen op de website; en
 • een bedrijfsinformatiedatabase op te zetten voor gebruik als onderdeel van Hotfrog Group’s online bedrijfsvoering. Hoewel Hotfrog Group’s bedrijfsinformatiedatabase ontworpen is om te werken als bedrijvengids (niet een gids van individuen), is het mogelijk dat persoonsgegevens opgenomen worden in de bedrijfsinformatiedatabase.

Hotfrog Group zal informatie over U niet gebruiken of openbaar maken zonder Uw toestemming, tenzij:

 • het gebruik of openbaar maken voor één van de doeleinden is zoals hierboven beschreven of anderszins toegestaan door dit beleid;
 • het bij wet vereist of toegestaan is (inclusief door relevante privacywetten) of wettelijke verplichting;
 • wij denken dat het voor ons noodzakelijk is dit te doen;
 • voor de bescherming van de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van een andere Hotfrog Group-websitegebruiker, een lid van het publiek of Hotfrog Group; of
 • activa en/of ondernemingen van Hotfrog Group worden overgedragen aan een andere partij.

Indien U de gevraagde informatie niet verstrekt, kan Hotfrog Group U mogelijk geen toegang verlenen tot of het volledig gebruik geven van onderdelen van de Hotfrog Group-website.

Openbaar maken van informatie

Soms dwingen bovengenoemde activiteiten ons om Uw persoonsgegevens te delen met andere organisaties, inclusief de volgende:

 • Hotfrog Group’s bedrijfsinformatiedatabase is via internet beschikbaar voor het hele publiek. Hij wordt ook in zijn geheel openbaar gemaakt aan aanverwante entiteiten van Hotfrog Group en aan andere entiteiten waarmee Hotfrog Group een zakelijke relatie heeft, als onderdeel van Hotfrog Group's online bedrijf.
 • Hotfrog Group openbaart persoonsgegevens aan haar service providers, adviseurs en andere entiteiten waarmee Hotfrog Group een zakelijke relatie heeft, bij het runnen van de Hotfrog Group-websites en Hotfrog Group’s online bedrijf en bij de levering van de Hotfrog Group-diensten.

Marketing

In het streven U de meest waardevolle ervaring van onze websites te geven, kan Hotfrog Group Uw persoonsgegevens gebruiken om U informatie en productupdates over Hotfrog Group-websites, producten en diensten te zenden en die van onze zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor U of anderen toestaan om andere informatie over producten en diensten te zenden die interessant kunnen zijn voor U.

Wij kunnen via elk email- of ander adres of contactpunt dat wij hebben verzameld of verkregen contact met U opnemen om:

 • met U contact op te nemen over Uw bedrijfsprofiel op een Hotfrog Group-website;
 • U geüpdate informatie te verstrekken over Hotfrog Group-websites; of
 • U andere informatie te verstrekken over andere producten en diensten die U leuk vindt.

Indien U reclame ontvangt van Hotfrog Group en U niet langer deze informatie wenst te ontvangen, dan kunt U ons vragen om Uw naam van onze lijst te halen door contact met de Hotfrog Group Privacy Officer via [email protected] Wij geven U toegang tot de informatie die wij over U hebben tenzij wij wettelijk bevoegd zijn dit niet te doen.

Toegang tot de informatie die wij hebben

U kunt verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij beheren door een verzoek te maken aan Hotfrog Group Privacy via [email protected].Wij geven U toegang tot de informatie die wij over U hebben tenzij wij wettelijk bevoegd zijn dit niet te doen.

Veranderen en verwijderen van de informatie die wij over U hebben

Indien U op een bepaald moment Uw persoonsgegevens wilt veranderen omdat deze niet correct of verouderd zijn, neemt U dan contact met ons op via een email aan onze Hotfrog Group Privacy Officer via [email protected]. Indien U wenst dat Uw persoonsgegevens verwijderd worden, dan kunt U dit op dezelfde wijze aan ons laten weten.

Wij nemen alle benodigde maatregelen om informatie te veranderen of verwijderen in reactie op een dergelijk verzoek. Indien er een reden is dat wij de verandering of verwijdering niet kunnen uitvoeren, dan stellen wij U op de hoogte van deze reden.

Opslag en veiligheid van Uw persoonsgegevens

Hotfrog Group tracht alle mogelijke maatregelen te nemen om de informatie die wij over U hebben veilig te stellen, en om deze informatie correct en up-to-date te houden. Wees ervan bewust dat internet geen veilige methode is voor het verzenden van informatie. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die verzonden of ontvangen wordt via internet.

Wees er bewust van dat Hotfrog Group en/of haar service providers gebruik kunnen maken van buitenlandse faciliteiten inclusief, maar niet beperkt tot, de VS en Australië om haar informatie op te slaan, verwerken of een back-up te maken hiervan. Ten gevolge hiervan kan het zijn dat wij Uw persoonsgegevens naar het buitenland overdragen. Echter, dit verandert niets aan onze toezegging om Uw informatie veilig te houden.

Websites van derden

Hotfrog Group-websites bevatten links naar websites die niet gerund worden door Hotfrog Group en de contactgegevens van veel bedrijven die niet gerund worden door Hotfrog Group. Deze gelinkte websites en vermelde bedrijven vallen niet onder de zeggenschap van Hotfrog Group en wij zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van deze bedrijven. Voordat U Uw persoonsgegevens op een andere website of aan een andere vennootschap openbaar maakt, raden wij U aan om de Algemene Voorwaarden/het Privacybeleid van deze organisaties te bekijken.

CatchBot

CCatchBot is de webcrawler voor Hotfrog Group. CatchBot onderzoekt websites op openbare informatie over bedrijven. CatchBot is niet ontworpen om persoons- of andere gegevens over individuen te achterhalenof te indexeren. Echter, indien persoonsgegevens onbedoeld worden verzameld door CatchBot, worden deze persoonsgegevens bewaard en verwerkt overeenkomstig dit Privacybeleid.

Meer informatie over CatchBot is beschikbaar op www.catchbot.com.

Vragen over privacy

Mocht U vragen hebben over dit Privacybeleid of over hoe Hotfrog Group omgaat met Uw persoonsgegevens, dan kunt U contact opnemen met:

Hotfrog Group Privacy Officer via [email protected]

Toekomstige veranderingen

Onze toezegging om een marktleider te zijn op het gebied van online bedrijvengidsdiensten betekent dat onze zaken blijven evolueren zolang we nieuwe diensten en features introduceren. Hiervoor worden onze verschillende soorten beleid van tijd tot tijd opnieuw bekeken en kunnen deze herzien worden. Hotfrog Group behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid te allen tijde te veranderen en U hiervan op de hoogte te stellen door het plaatsen van een geupdatee versie op Hotfrog. U dient Hotfrog van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van deze veranderingen. Het gewijzigde Privacybeleid is van toepassing tussen ons of wij U nu wel of geen specifiek bericht van verandering hebben gegeven.