Universal International Holding

Baarn, Utrecht

035 5489489

… het vestigen, verwerven, vervreemden en licentiëren van auteursrechten, productie- en reproductierechten, octrooien, merken en alle andere vormen van idustriële en intellectuele eigendomsrechten. Het verkrijgen,…

Radda Holding

Amsterdam, Noord-Holland

020 5214777

1.Financiering- en beheermaatschappij. 2.Beleggingsmaatschappij. 3.Het verkrijgen van opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, mod…

Modellen

Amanresorts (ipr)

Amsterdam, Noord-Holland

020 5722300

Deelnemen in andere vennootschappen, het in het handelsverkeer brengen van licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procedees of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken, het bevorderen van verkoop e…

AuteursrechtenModellen

Van Zundert & Partners Holding

Gorinchem, Zuid-Holland

0183 620249

…en verkopen van onroerende zaken. Houden van handelsmerken, patenten, merkrechten, licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, know-how of andere industriele eigendoms- rechten, verstrekken van adviezen en…

AuteursrechtenModellenPatentenLicenties

Tekdalight

Doetinchem, Gelderland

0314 360604

Het houden en in het handelsverkeer brengen van licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van industriële- en intellectuele eigendom, het bevorde…

AuteursrechtenModellen

R.s.o. Records

Baarn, Utrecht

035 5489489

… vervreemden, exploiteren en beheren van auteursrechten, productie- en reproductierechten, licenties, octrooien, merken en alle andere vormen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, royalty- rechten en…

Licenties

Meetnet

Zutphen, Gelderland

0575 433233

…gebied. Holding-activiteiten. Het verwerven, vervreem- den, houden, beheren en/of exploiteren van pa- tenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, auteursrechten, royalty rechten en andere rechten van…

AuteursrechtenVergunningenVervreem

New Forest Holding

Ulvenhout, Noord-Brabant

076 5991167

Het adviseren op het gebied van-, het investe- ren in-, het exploiteren, huren, kopen en ver- kopen van onroerende zaken, het houden van handelsmerken, patenten, merkrechten, licenties auteursrechten, octrooien, modelle…

ModellenPatentenMerkrechten

Universal Allied Business

Baarn, Utrecht

035 5489489

Het vervaardigen van geluids- en beeldopnamen, het ontwikkelen en in de handel brengen van geluids- en beelddragers of combinaties daarvan het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van licenties, octrooien, me…

Auteursrechten

Cunax

Amsterdam, Noord-Holland

020 5214777

…vennootschappen en ondernemingen het verwerven, verlenen, vervreemden en exploiteren van licenties, patenten, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, productie- en reproductierechten en alle andere industriële…

AuteursrechtenPatenten

Hasdrubal

Amsterdam, Noord-Holland

020 5755600

…en ondernemingen. Het verwerven, verlenen, vervreemden en exploiteren van licenties, patenten, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, productie- en reproductierechten en alle andere industriële eigendomsrechten in…

AuteursrechtenPatenten

Sipcam Nederland Holding

Rotterdam, Zuid-Holland

010 4525033

… voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruikmaken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procede's of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken; 3. Het deelnemen in,…

Modellen

Amanresorts Technical Services

Amsterdam, Noord-Holland

020 5722300

Deelnemen in andere vennootschappen, het in het handelsverkeer brengen van licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procedees of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken, het bevorderen van verkoop e…

AuteursrechtenModellen

Universal International Music

Baarn, Utrecht

035 5489489

… vervreemden, exploiteren en beheren van auteursrechten, productie- en reproductierechten, licenties, octrooien, merken en alle andere vormen van industriele en intellectuele eigendomsrechten, royaltyrechten en…

Licenties

Conti-gummi Finance

Amsterdam, Noord-Holland

020 4420286

…vennootschappen en ondernemingen, alsmede het verkrijgen, verlenen, vervreemden en exploiteren van licenties, octrooien, handelsmerken, auteursrechten, productie- en reproductierechten en andere rechten van…

Auteursrechten

Alllicense Holding

Woerden, Utrecht

0348 430110

…van intellectuele en/of industriele eigendom en royalty-rechten, het verwerven in stand houden en exploiteren van patenten, octrooien, (sub)licenties, handelsnamen, handelsmerken, installaties, procédé's, vergunningen.

Vergunningen

Spirits International

Het verkrijgen, bezitten, vervreemden en ontwikkelen van: - opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime proce…

Modellen

Unipat

's-Gravenhage, Zuid-Holland

+31 70 416 67 11

Leading European Office for patents trademarks and designs

Modellen

Zibb

Maarssen, Utrecht

Auteursrechten


Small Business Hub

Wij delen tips, ideeën en advies om u te helpen uw kleine bedrijf uit te breiden.

Bekijk de Small Business Hub

Hotfrog AdVantage

Hotfrog AdVantage advertenties verschijnen boven de rest in Hotfrog trefwoord pagina's. Door vandaag te upgraden, zal uw advertentie verschijnen voor potentiele klanten voordat zij uw concurrentie opmerken.

Meer informatie