Unicef

Unicef van Alletoppers

Door: Alletoppers  29-06-2009
Trefwoorden: Unicef

Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, zet zich overal ter wereld in voor kinderen en hun rechten.

In circa 155 landen helpt Unicef onder andere op het gebied van water, voeding, gezondheidszorg en onderwijs. Daar hebben Alle kinderen immers recht op. Unicef komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd. Unicef is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

De prioriteit ligt bij de armste landen en de armste bevolkingsgroepen. Unicef is onpartijdig en werkt dus soms aan twee kanten van de 'frontlijn'. Unicef geeft structurele hulp, maar ook noodhulp zonder onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezondheid.

Het uitgangspunt van Unicef is het Verdrag voor de Rechten van het Kind, dit verdrag is door bijna alle landen geratificeerd. Hierin staat dat ieder kind recht heeft op verzorging, bescherming en participatie. Unicef houdt toezicht op de naleving van dit verdrag.

Unicef zorgt voor duurzame verbeteringen voor miljoenen kinderen Unicef is wereldwijd actief en heeft concrete, structurele projecten steunen in circa 155 landen Unicef is de grootste, meest effectieve kinderrechtenorganisatie ter wereld Unicef is een Nobelprijswinnaar voor de vrede zijn Voorbeelden van wat een bedrag voor een kind uit kan betekenen.

Met een donatie van 20 euro kunnen 80 kinderen in Mozambique een geboortebewijs krijgen. Dat is vooral voor aids weeskinderen belangrijk, want via dat bewijs hebben ze recht op voedsel, dekens en schoolspullen. Voor 10 euro zorgt Unicef dat een aidsweeskind een jaar lang ondersteuning krijgt van een hulpverlener. Deze komt regelmatig langs, regelt dingen en geeft de kinderen aandacht. Voor 18 euro kan een werkend kind in Bangladesh twee jaar naar school. Voor 20 euro kan een kind ingeent worden tegen zes ziekten: difterie, mazelen, kinkhoest, polio, tuberculose en tetanus.

Steun Unicef: http://alletoppers.nl/info/help-unicef-voor-een-betere-wereld

Trefwoorden: Unicef