Partnership tussen Saxion Hogescholen en PTS Software b.v.

Door: Alten  06-10-2006

Baarn, 6 oktober 2006 – Saxion’s Academie Communicatie, Informatietechnologie en Informatiemanagement en PTS Software bv zijn op 3 oktober jongstleden een partnership aangegaan voor twee jaar. Hierbij staan de versterking van de opleiding Technische Informatica, de ontwikkeling van studenten en de ontwikkeling van PTS en de academie, als innoverende organisaties, centraal. PTS gaat een bijdrage leveren aan het leerproces en aan de, nog meer op de praktijk gerichte, leerinhoud; de Hogeschool zal als kennisorganisatie een meer prominente rol gaan spelen bij PTS.

Academie Communicatie, Informatietechnologie en Informatiemanagement (CII) biedt een totaalpakket aan informaticaopleidingen aan, maar wil deze nog beter aan laten sluiten op het dynamische werkveld. Voor de opleiding Technische Informatica (TI) gaat dit gebeuren door middel van een partnership met PTS. Dit bedrijf is specialist op het gebied van technische softwareontwikkeling, werkt als prefered supplier voor grote bedrijven aan hoogstaande projecten en biedt o.a. trainingen en cursussen aan. Door deze diversiteit aan producten en diensten is PTS bij uitstek een goede keus voor de opleiding TI.
Het partnership heeft betrekking op een intensieve en langdurige relatie tussen PTS en de Academie CII en stijgt als samenwerkingsvorm uit boven de gebruikelijke contacten tussen hbo-instellingen en de markt.

Vanaf medio oktober 2006 gaan de concrete activiteiten van start. Deze bestaan o.a. uit het mee helpen ontwikkelen van de specialisaties Real Time Embedded Systems en Gaming, de begeleiding van studenten, het verzorgen van gastcolleges en het wederzijds aanbieden van cursussen. Hierbij staat de volgende lifecycle van de studentenactiviteiten centraal: studie/beroepsoriëntatie, introductiefase en studieperiode.