Amphia begint met geheugenpolikliniek

Door: Amphia Ziekenhuis  17-12-2008
Trefwoorden: Ziekenhuis, Dementie, Alzheimer

Geheugenproblemen zijn vooral bij ouderen een toenemend probleem. Op dit moment zijn er in Nederland tussen de 150.000 en 200.000 mensen die lijden aan geheugenstoornissen als gevolg van een vorm van dementie. Naar verwachting stijgt dit aantal de komende dertig jaar tot 400.000. De geheugenpoli van Amphia is voor alle patiënten met enige vorm van geheugen- en concentratiestoornis en verandering van gedrag; stoornissen die veel impact hebben voor betrokkenen én hun omgeving.

Dr. Evert Sanders, neuroloog van het Amphia Ziekenhuis: “Mensen die worden aangemeld voor de geheugenpoli, worden binnen twee weken opgeroepen. Tijdens één bezoek wordt de patiënt gezien door een neuroloog van Amphia, een verpleeghuisarts van Oranjehaeve en een geheugenverpleegkundige. Indien nodig wordt een klinisch geriater van Amphia betrokken. Ook psychologisch onderzoek, MRI- of laboratoriumonderzoek en/of een EEG, een hersenfilm, kunnen tot de onderzoeksmogelijkheden horen. Patiënt én familie krijgen binnen twee weken na dit onderzoek schriftelijk de uitslag, voorzien van een advies, bijvoorbeeld medicijngebruik.”
Richard de Jonckheere klinisch geriater in Amphia: “De geheugenpolikliniek die we vanuit de geriatrie al langer op de Pasteurlaan in Oosterhout hebben, is vooral voor mensen ouder dan 75 jaar. We werken daar samen met verpleeghuisartsen, psycholoog, verpleegkundige en indien nodig neuroloog en psychiater.”

Een geheugenpolikliniek in het verzorgingsgebied van het Amphia Ziekenhuis voorziet in een grote behoefte. Immers met het toenemen van de levensduur van mannen en vrouwen, neemt ook het probleem van geheugen- en concentratiestoornis als gevolg van dementie toe. Van alle vormen van dementie is Alzheimer de meest voorkomende, ongeveer 60% van alle dementiepatiënten heeft Alzheimer. De andere 40% hebben vormen van dementie door bijvoorbeeld vaatstoornissen, na een herseninfarct, door overmatig alcoholgebruik, als gevolg van de ziekte van Parkinson of de ziekte van Jacob-Creutzfeld. In Nederland zijn meerdere geheugenpoliklinieken. De oudste in het Universitair Medisch Centrum Maastricht werd 15 jaar geleden opgericht.

Het probleem geheugenstoornissen komt de laatste jaren regelmatig in Nederlandse literatuur en films tot uiting. Bernlef: “Hersenschimmen”, de verfilming van de biografie over Iris Murdoch, de thriller “De zaak Alzheimer” met Jan Decleir en de in 2008 verschenen film “Away from her.” met de vermaarde Julie Christie als dementerende 60-jarige.

Trefwoorden: Alzheimer, Concentratiestoornis, Dementie, Geheugenpoli, Geheugenstoornis, Ziekenhuis, Ziekte Van Parkinson,

Contact Amphia Ziekenhuis

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share