Update GWM optie-overeenkomst

Door: Antonov Plc  03-07-2006
Trefwoorden: Finance, Licentie

30 juni 2006 - In januari werd aangekondigd, dat Great Wall Motor Company Limited ("GWM") een optie-overeenkomst was aangegaan met een duur van zes maanden om een licentie te verwerven voor Antonov's zes-versnellingsbak. Partijen zijn er evenwel op dit moment niet in geslaagd om op het informatieniveau te geraken die de stringente procedures van risico management bij GWC vereisen. Als gevolg daarvan is het productieprogramma bij GWM op dit moment stilgelegd.
Antonov zet het werk voort om de openstaande punten, met name kosten van belangrijke toeleveranciers, levertijden en productie-investeringsniveaus, op te lossen. De onderneming zal in september een gedetailleerd productieplan presenteren, dat voldoet aan de eisen die GWM's risicomanagement stelt. Om dit proces mogelijk te maken heeft Antonov de overeengekomen termijn van de optie-overeenkomst verlengd tot 30 september 2006. De verwachting is gewettigd dat, in aansluiting op de inschatting van dit moment, de onderneming alsdan in staat zal zijn een verdere update te geven.

Als gevolg van bovenstaande vertragingen zal de onderneming niet in staat zijn de marktverwachting van € 2 mln voor het kalenderjaar 2006 te realiseren.

Trefwoorden: Finance, Licentie

Contact Antonov Plc

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share