Atradius en US-Exim Bank tekenen herverzekeringsovereenkomst

Door: Atradius  04-05-2006
Trefwoorden: Verzekeringen, Finance, Herverzekeringsovereenkomst

Atradius Dutch State Business, kredietverzekeraar voor de Nederlandse Staat, en US-Exim Bank, de Amerikaanse staatskredietverzekeraar, hebben onlangs een herverzekerings-overeenkomst getekend. In principe verzekert Atradius Dutch State Business alleen exporttransacties tegen betalingsrisico's als de goederen voor het grootste deel uit Nederland komen. Door de getekende overeenkomst met US-Exim Bank wordt het eenvoudiger om exporttransacties te verzekeren waarbij sprake is van zowel een Nederlands als een Amerikaans bestanddeel.

Atradius is hiermee de derde Europese staatskredietverzekeraar (na het Verenigd Koninkrijk en Italië) en de eerste staatskredietverzekeraar buiten de G7 die met US-Exim Bank een herverzekeringsovereenkomst sluit.
Philips Medical Systems, met vestigingen in Nederland en de Verenigde Staten, zal onmiddellijk gebruik maken van de mogelijkheden die deze overeenkomst biedt voor twee van haar exporttransacties: één waarbij Atradius de hoofdverzekeraar zal zijn, en US-Exim Bank als herverzekeraar zal optreden en een tweede transactie waarbij US-Exim Bank de hoofdverzekeraar zal zijn.

Met de ondertekening van deze overeenkomst heeft Atradius herverzekeringsovereenkomsten met staatkredietverzekeraars van meer dan 20 landen.

Trefwoorden: Finance, Herverzekeringsovereenkomst, Kredietverzekeraar, Verzekeringen,

Contact Atradius

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share