Atradius verdubbelt nettowinst in 2005

Door: Atradius  27-04-2006
Trefwoorden: Finance, Jaarcijfers

Goed resultaat van kernactiviteit

Amsterdam - 27 april 2006 - Atradius N.V., een van 's werelds grootste kredietverzekeraars, heeft vandaag een verdubbeling van de winst na belasting aangekondigd, Euro 100,3 miljoen in 2005 in vergelijking met Euro 50,6 miljoen in 2004. De winstgroei is onder meer te danken aan de goede resultaten van de kernactiviteiten: kredietverzekering en incasso.

Wilfried Verstraete, CEO van Atradius, zei: 'In 2005 hebben we veel initiatieven afgerond die gericht waren op de verbetering van onze operationele activiteiten. Het afstoten van de niet-kernactiviteiten en de kostenbesparing die de herstructureringsactiviteiten opleverde, gaf ons de ruimte om te investeren in nieuwe producten en het bedrijf beter te positioneren voor verdere groei in 2006 en later.'

Financiële toelichting
- De nettowinst nam toe met 98,0% tot Euro 100,3 miljoen (2004: Euro 50,6 miljoen), dankzij verbeterde resultaten van het kredietverzekeringsbedrijf, een sterke groei van de incasso-activiteiten en gemaakte winst op de verkoop van de niet-kernactiviteiten.
- De nettowinst van de voortgezette (kern)activiteiten steeg met 68,1% naar Euro 82,3 miljoen (2004: Euro 49,0 miljoen).
- De winst vóór belasting nam toe met 80,1% tot Euro 104,0 miljoen (2004:
Euro 57,7 miljoen).
- De totale omzet na herverzekering steeg met 13,1% naar Euro 730,2 miljoen 2004: Euro 645,8 miljoen).
- De bruto claims ratio verbeterde van 44,8% in 2004 naar 41,6% in 2005.
- De netto claims ratio verbeterde van 46,0% in 2004 naar 43,0% in 2005.
- Het beleggingsresultaat van Euro 45,9 miljoen is 29,4% lager dan in
2004
Euro 65,0 miljoen), door een aanzienlijke vermindering van de gerealiseerde winsten op beleggingen.
- De rentabiliteit van het eigen vermogen was 18,1%.

Verzekeringsactiviteiten
De winst vóór belastingen van het kredietverzekeringsbedrijf van Atradius nam toe tot Euro 54,2 miljoen bij een licht lagere omzet. Dit is het gevolg van een geleidelijke afstoting van onze garantie-activiteiten in Nederland, Duitsland en België en door beduidend minder frontingtransacties. De bruto claims ratio ging omhoog naar 51,3% in 2005 in vergelijking met 46,8% in 2004. Dit werd met name veroorzaakt door hogere claims van de garantie-activiteiten, in het bijzonder als gevolg van toegenomen voorzieningen voor inmiddels beëindigde garanties in Italië. Daarnaast zijn de voorzieningen verhoogd voor middellange termijn aflossingskredieten en zijn er omvangrijke claims geboekt voor fronting, die grotendeels zijn herverzekerd.

De netto claims ratio (claims als een percentage van verzekeringspremies en kredietlimiet inkomsten) verbeterde tot 43,0% in 2005 van 46,0 % in 2004. De gecombineerde netto claims kostenratio (exclusief
herstructureringskosten) verbeterde tot 90,2% in 2005 van 90,9% in 2004.

Services
Het resultaat van onze service-activiteiten vóór belastingen verbeterde met 40,6% naar Euro 13,5 miljoen (2004: Euro 9,6 miljoen), met name dankzij de groei van de inkomsten uit vorderingen en incasso-activiteiten.

Omzet, geografisch uitgesplitst
Ondanks de sterke concurrentie en de prijsdruk, die de groeimogelijkheden onder druk hebben gezet, hebben wij een positieve omzetgroei verwezenlijkt in Frankrijk (5,9%), NAFTA (9,9%), Nordic (13,5%) en Nederland (2,2%). Ook de kleinere markten laten gezamenlijk een verhoogde omzet zien van ongeveer 30,9%. In onze Global afdeling steeg de omzet met 14,2%.

Wilfried Verstraete zei: 'In 2006 zijn wij gericht op een duurzame omzetgroei in onze kernactiviteiten. Wij willen dit bereiken door productvernieuwing en toonaangevende dienstverlening in onze sector.'

Reorganisatie en productontwikkeling
De reorganisatie verloopt voorspoedig. Het aantal medewerkers is gedaald met 340 in 2005. Deze daling is niet ten koste gegaan van de geografische spreiding en de introductie van nieuwe producten.

De nadruk die Atradius legt op productinnovatie resulteerde in 2005 in de Atradius Modula Polis, de eerste in een reeks van producten waarmee klanten flexibele, eenvoudig toe te passen, verzekeringsdekking kunnen afsluiten die hetzelfde is voor alle landen en markten waar ze zaken mee doen. Begin van dit jaar introduceerde Atradius nog drie nieuwe
producten: Atradius Modula Focus, Atradius Analyser en Atradius Connect.
Atradius Modula Focus is bestemd voor het MKB, en geeft bedrijven de mogelijkheid om specifieke dekking te kiezen. De beheer van de polis kan de klant zelf on-line doen. Atradius Analyser is een kredietinformatieproduct voor banken en Atradius Connect automatiseert de communicatie van informatie tussen Atradius en de klant. Andere nieuwe kredietverzekeringen, informatie- en specifieke MKB-producten worden op dit moment ontwikkeld en later dit jaar op de markt gebracht.

Doelen voor 2006
- Blijvende omzetgroei door productinnovatie en dienstverlening.
- Uitbreiding van de incasso-activiteiten door een combinatie van groei van bestaande operaties en de opening van nieuwe kantoren in 2006.
- Het houden van een gezonde risico portefeuille.

Marktprognose
Voor de belangrijkste markten van Atradius is de economische situatie aan het verbeteren. Wij verwachten dat dit de omzet in 2006 zal doen groeien.

'We blijven anticiperen op een sterke groei in nieuwe en opkomende markten in Centraal en Oost-Europa en Azië', besloot Wilfried Verstraete.
'Ook de NAFTA regio zal een stevige groei laten zien. En het voor Atradius belangrijke West-Europa is klaar voor groei en zal naar verwachting eveneens bijdragen aan positieve resultaten. Onze risico-acceptatie zal blijven groeien en wij verwachten dat de claimsratio hierdoor licht gaat stijgen.'

Trefwoorden: Finance, Jaarcijfers

Contact Atradius

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share