Business case Entrepreneurs brengt hub voor dierenartsen stap dichterbij

Business case Entrepreneurs brengt hub voor dierenartsen stap dichterbij van Business Case Entrepreneurs

Door: Business Case Entrepreneurs  04-09-2008
Trefwoorden: Ict, Projectmanagement, Ketenintegratie

Ketenintegratie en elektronische gegevensuitwisseling optimaliseren communicatie dierenartspraktijken

Bilthoven, 2 september 2008 - Business Case Entrepreneurs (BCE), vooraanstaand ICT-adviesbureau in Bilthoven, is door Stichting VETbase aangetrokken voor het ontwerpen van het Centrale Informatie Systeem (CIS) voor dierenartspraktijken. Stichting VETbase heeft als doel het ontwikkelen van een standaard voor communicatie en een centraal gegevensbeheer voor dierenartspraktijken. Dierenartspraktijken krijgen steeds meer te maken met vereisten op het gebied van registratie van gegevens en tracking & tracing van diergeneesmiddelen en receptenverkeer. Hierdoor is een verdere ketenintegratie en elektronische gegevensuitwisseling tussen partijen binnen de keten noodzakelijk.

Dankzij het CIS is het mogelijk om alle informatiestromen van en naar de dierenarts vanuit één centraal knooppunt te ondersteunen. Hierdoor kunnen elektronische gegevens eenvoudig worden ontvangen en verstuurd, zoals de elektronische pakbon of een digitaal logboekformulier. Doordat alle betrokken partijen op één manier elektronisch communiceren met de omgeving, werken zij veel (kosten)efficiënter en hebben zij aanzienlijk minder administratieve werkzaamheden.

Joost van Bilsen, directeur en oprichter van BCE: “BCE heeft het concept van de hub voor dierenartsen uitgedacht en vervolgens voor VETbase met ICT-leverancier Corilus onderhandelt over de bouw en exploitatie en de totstandkoming van het contract. Dit contract is onlangs ondertekend en het CIS zal in de eerste helft van 2009 operationeel zijn. Er staat straks een systeem waar alle dierenartspraktijken en andere partijen in de keten van profiteren. De gegevensuitwisseling van en naar de dierenartspraktijk wordt gestandaardiseerd, waardoor er veel efficiënter gewerkt wordt.”

-----------
Over BCE
Business Case Entrepreneurs (BCE) stelt organisaties in staat concurrentievoordeel te behalen, rendement te verhogen en/of blijvende kwaliteitsverbeteringen door te voeren met innovatieve informatietechnologie. Met als resultaat een verbeterde marktpositie, vernieuwde dienstverlening, efficiencywinst en kostenbesparing. Een sluitende business case, excellent project- en leveranciersmanagement en grondige kennis van de ICT-markt vormen de basis voor vele succesvolle projecten.

BCE is in 2002 opgericht door Joost van Bilsen en Eric van der Wolk. BCE is actief in de werkvelden verzekeringen/ automotive, overheid/ sociale zekerheid en zorg/ jeugdzorg. Meer informatie is beschikbaar op www.bcase.nl.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Voice-pr
Charlene Cloo
035-5435494 of 06-467 104 98
[email protected]  

Trefwoorden: Bce, Business Case Entrepreneurs, Ict, Ketenintegratie, Leveranciersmanagement, Projectmanagement, Vetbase,

Contact Business Case Entrepreneurs

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share