Business Case Entrepreneurs werkt oplossing uit voor gegevensbehoefte pensioenuitvoerders

Business Case Entrepreneurs werkt oplossing uit voor gegevensbehoefte pensioenuitvoerders van Business Case Entrepreneurs

Door: Business Case Entrepreneurs  19-03-2009
Trefwoorden: Pensioenwet, Informatieplicht, Bce

Sinds invoering van de pensioenwet in 2007 hebben pensioenuitvoerders te maken met een aantal nieuwe verantwoordelijkheden. Eén daarvan is om verzekerden te informeren over alle mutaties die in hun pensioen plaatsvinden, zoals bij in- of uitdiensttreding. Om hieraan te voldoen, heeft de pensioenuitvoerder relevante dienstverbandgegevens actueel nodig. Dit resulteert in extra administratieve lasten voor zowel de pensioenuitvoerder als de werkgever en/of diens salarisverwerker. Het WIP-concept ondervangt deze problemen en zorgt voor een snelle en accurate uitwisseling van de benodigde informatie.

Er zijn verschillende modellen van het WIP mogelijk, afhankelijk van de informatiebehoefte van de pensioenuitvoerder. In het meest simpele model dient WIP als een routeerbox en stuurt het alleen relevante gegevens door aan de pensioenuitvoerder. Bij het complexer model worden de gegevens daarnaast ook gecontroleerd en verrijkt. In het ultieme model kan de informatie ook worden gebruikt voor andere verzekeringen, zoals de WIA en ziektekostenverzekeringen.

Eric van der Wolk, partner van Business Case Entrepreneurs: ”We hebben dit concept onderzocht bij een grote pensioenuitvoerder en daaruit blijkt dat ons concept significante besparingen realiseert. Deze pensioenuitvoerder kan tussen de 60 en 150 fte’s besparen. Ik weet zeker dat we ook voor andere organisaties een dergelijke daling van de uitvoeringskosten kunnen behalen.”

“De toekomstvisie die wij voor ogen hebben, gaat nog een stapje verder”, aldus Frank Rotteveel, directeur van Ferm-in-pensioenen. “Het ultieme model is om de gegevens slechts een keer door een werkgever aan te laten leveren en beschikbaar te stellen aan alle belanghebbende partijen zodat er een optimale informatievoorziening mogelijk is. Pensioenuitvoerders kunnen zo een beter serviceniveau behalen voor haar klanten en daadwerkelijk lastenverlichting realiseren.”


Trefwoorden: Bce, Ferm-in-pensioenen, Informatieplicht, Pensioenwet,

Contact Business Case Entrepreneurs

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share