CPM Nederland kiest voor groen ondernemen

Door: Cpm Nederland  02-07-2007
Trefwoorden: Contactcenter, Fieldmarketing, Groen Ondernemen

Internationale aanpak Op een internationale conferentie in Lissabon afgelopen april, waar meer dan 100 CPM-managers uit 13 landen bijeen waren, werd besloten tot een internationale ‘Green & Growing Day’ op 22 juni. Tom Preece, CEO van CPM International, verwoordde dit besluit als volgt: “CPM groeit op alle gebieden: omzet, aantallen medewerkers, vestigingen en geografische spreiding. Onlangs is bijvoorbeeld CPM India gestart. Voor ons natuurlijk meer dan positief. Maar het houdt ook in, dat we het milieu steeds meer belasten. We willen en moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Ons werk draait immers om mensen en dus moeten we nadenken over hun toekomst en die van hun kinderen. Hoe kunnen we de uitstoot van CO2, afvalstoffen en dergelijke verminderen?” Resultaten Green & Growing Day in Nederland Op korte termijn ligt de nadruk op gedrag en bewustwording: • Zuiniger omgaan met energie: computers uit, minder printen, minder verlichting. Streven is om het energieverbruik met 30% te reduceren in het komende jaar. • Zuiniger omgaan met papier: minder printen, dubbelzijdig printen, meer digitaliseren enz. Streven is om het papierverbruik met 20% te reduceren in het komende jaar. • Thuiswerken en carpoolen positief stimuleren. Op de langere termijn: • Bekijken van mogelijkheden om in samenwerking met de diverse relaties / samenwerkingspartners milieu en duurzaam ondernemen op het programma te krijgen. • Een (vrijwillige) bijdrage van medewerkers voor het planten van bomen ter compensatie van het gebruik van hun lease-auto. Daarnaast zullen we actief het milieubewust gebruik van de auto stimuleren om het aantal kilometers op jaarbasis te reduceren met 20%. Maatschappelijk verantwoord ondernemen CPM wil haar verantwoordelijkheid nemen voor het milieu en zet daarom deze stappen richting maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). En wat goed is voor het milieu, heeft het ook positieve invloed op medewerkers en sfeer binnen het bedrijf. Dat was tijdens de Green & Growing Day direct merkbaar: iedereen zag de noodzaak en de voordelen en toonde enthousiasme om mee te werken en te denken. Onderzoek wijst ook uit dat ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen gezondere en meer gemotiveerde medewerkers hebben. De arbeidsproductiviteit stijgt en het ziekteverzuim neemt af.

Trefwoorden: Contactcenter, Fieldmarketing, Groen Ondernemen