De Projectmentor

Door: ReSet-iT BV  02-11-2011
Trefwoorden: Projectmentor

In deze tijd van krimpende budgetten en forse bezuinigingen kan de Projectmentor heel interessant zijn voor veel organisaties. Voortvloeiend uit mijn jarenlange ervaring als projectmanager ben ik onlangs gestart met de dienstverlening van Projectmentor. 

In het kort:
De ProjectMentor ondersteunt opdrachtgevers en projectmanagers bij het succesvol (bege)leiden van projecten. De ProjectMentor is onafhankelijk, kijkt mee over schouders en fungeert als coach.   Juist in tijden van krimpende budgetten en forse bezuinigingen is het van belang om projectrisico’s goed in te schatten en projectfalen te voorkomen. Onder invloed van kostenbesparingen op korte termijn, wordt vaak gekozen om projecten zo veel mogelijk met eigen medewerkers uit te voeren. Ondanks het besef dat projecten uniek, risicovol en de beoogde resultaten vaak zeer belangrijk zijn voor een organisatie, gebeurt het toch nog veel te vaak dat projecten kostbare mislukkingen worden. Enkele veel voorkomende oorzaken:
•           binnen de organisatie is weinig ervaring opgedaan met projectmatig werken;
•           onderschatting van het project; projectactiviteiten worden er even bij gedaan;
•           projecten worden niet uitgevoerd met de meest geschikte, maar met de meest beschikbare medewerkers;
•           geen valide businesscase; laat staan dat sprake er is van toetsing op de zakelijke rechtvaardiging van het project(resultaat).  

Met de tijdelijke inzet van de projectmentor hoeft professionele ondersteuning voor uw project niet duur te zijn. Afgezet tegen de aanzienlijke kosten bij projectfalen, kan tijdige inzet van een projectmentor u juist veel besparingen opleveren. Bovendien vergroot u daarmee uw kansen op projectsucces aanzienlijk!   

Meer info is vind u op: http://www.reset-it.nl/nl/activiteiten/Projectmentor

Trefwoorden: Projectmentor

Andere producten en diensten van ReSet-iT BV

03-06-2011

project- en interim management

Oplossingen bij hardnekkige vraagstukken op het snijvlak van ICT, bedrijfsprocessen en samenwerkingsverbanden . Als niet alleen het resultaat telt, maar