Dutch Carrot Group van start

Door: Sweb  21-02-2009

Dutch Carrot Group is de naam van de onlangs opgerichte onderneming die zich richt op teelt, koeling, verwerking en afzet van peen. Dutch Carrot Group is een initiatief van Agrifirm te Meppel, Hiemstra te Middenmeer en Koop Landbouw te Usquert.

Aanleiding is de toenemende vraag vanuit de markt naar continuïteit in de levering van gecertificeerde kwaliteitspeen, hetgeen in de toekomst alleen mogelijk blijft als het rendement van de peenteelt meer dan concurrerend is met andere gewassen.

Agrifirm, Hiemstra en Koop Landbouw hebben ieder hun zelfstandigheid in de peenmarkt opgegeven en zijn ervan overtuigd dat in een hechte samenwerking het rendement voor de ketenpartijen wordt verbeterd en de retailer nog beter kan worden bediend. Zo wordt het areaal afgestemd op de afzetmogelijkheden en vervolgens wordt de aflevering afgestemd op hetgeen werkelijk geproduceerd is. De peenketen wordt zo kort mogelijk gehouden en retailer en teler komen dichter bij elkaar te staan. De telers kunnen zo beter inspelen op de wensen van de afnemer.

Binnen de nieuwe onderneming begeleidt Agrifirm de telers bij de teelt en met de oogst, incl teeltregistratie. Hiemstra en Koop Landbouw richten zich geheel op de afzet aan retailers en eventueel industrie. Voor de verwerking van de peen wordt gebruik gemaakt van de verwerkingsbedrijven van Hiemstra te Beringe (Noord-Limburg) en Koop Landbouw te Usquert (Groningen).

De peen wordt onder eigen label "TOP CARROTS" in de markt gezet. Door op deze wijze samen te werken is de Dutch Carrot Group in staat om continu gecertificeerde peen van topkwaliteit aan de retailer te leveren. Dutch Carrot Group richt zich op jaarrond verwerking en levering van peen. Telers nemen deel via de door Agrifirm te beheren peenpool of door het leveren van peen op dagprijs basis. Continuïteit, kwaliteit en traceerbaarheid van het geleverde product vormen de basis voor de positie van Dutch Carrot Group in de peenketen.