Wingkuur

Wingkuur van Wingfoot

Door: Wingfoot  20-05-2015
Trefwoorden: Pedicure, Eelt, Eelt Verwijderen

Eelt verwijderen zonder snijden of slijpen. Onze mobiliteit hangt vrijwel volledig af van onze voeten. Lopen en voeten zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Dagelijks presteren voeten op topniveau. Met gemiddeld 7000 stappen per dag vervoeren ze ons gedurende ons leven vier keer rond de aarde. In dat licht is het verwonderlijk hoe onverschillig voeten worden behandeld. Dat voeten doorgaans onzichtbaar zijn in sokken en schoeisel zal daar misschien aan bijdragen, maar het hoge percentage voetklachten is daarmee weer in tegenspraak. Overmatig eelt is één van de ergernissen die goed is voor 65% van de klachten. In de meeste gevallen leidt een chronisch-mechanische belasting tot vermeerderde eeltvorming. Een belangrijke oorzaak is slecht passend schoeisel, maar ook een afwijkende stand van de voet of een trauma kunnen een rol spelen. Het lichaam reageert op drukverhoging of wrijving met de aanwas van extra eelt. Dat is een natuurlijke reactie en dient als bescherming van de huid. Eelt begint pas een probleem te worden wanneer het overmatig aanwezig is en pijnlijke reacties oproept, kloven begint te tonen of schubvormig wordt. Omdat dikke eeltlagen de druk plaatselijk verhogen, kan het lichaam daarop reageren met de vorming van nog meer eelt. In principe geldt: eelt is een natuurlijke bescherming van de huid. Daarom is het belangrijk eelt op een dusdanige manier te verwijderen, dat de onderliggende huidlagen niet worden beschadigd en alleen overtollig eelt wordt verwijderd. Tot de geijkte gereedschappen die daarvoor in gebruik zijn behoren vijlen, raspen, schuurstenen, messen en diverse roterende instrumenten. Onoordeelkundig gebruik van deze gereedschappen kan echter voor beschadiging en wondvorming zorgen. En dat moet nu net vermeden worden. Daarom is er WINGKUUR voor een huidvriendelijke, effectieve eeltverwijdering zonder snijden of slijpen. WINGKUUR lotion weekt afgestorven huidcellen waarna de eeltlaag met een stomp instrument eenvoudig kan worden verwijderd. Scherpe werktuigen zijn niet nodig waarmee het ontstaan van wonden voorkomen wordt. Vooral bij de behandeling van mensen met diabetes een sterk argument. Er zijn echter nog een groot aantal praktische situatie te bedenken waarbij WINGKUUR een uitkomst is.

Trefwoorden: Eelt, eelt bestrijden, Eelt Verwijderen, eelt voorkomen, eeltverwijderaar, eeltweker, Pedicure,