Richter advies, een nieuw bedrijf in zorglogistiek

Door: Richter Advies  16-11-2007

www.richter-advies.nl

Richter Advies, geeft richting in zorgorganisatie
Iedereen heeft er de mond vol van: de zorg kan sneller, efficiënter en beter. Maar wie werkt in de zorg, weet als geen ander hoe belangrijk het is om de kwaliteit hoog te houden. Managers en adviseurs uit het bedrijfsleven die wel even komen vertellen hoe je de zaak rendabel krijgt, leveren mooie praatjes en dikke rapporten maar geen breed gedragen en werkbare oplossing. Richter Advies doet dat wel.

De aanpak van Han Geisler kenmerkt zich door het oprichten van een Proces Innovatie Team (PIT). Naast Han, zitten hier mensen in uit het dagelijkse proces, variërend van specialist tot verpleegkundige en administratief medewerker. Samen brengen zij het proces in beeld. Hoeveel patiënten komen er per dag, hoeveel tijd besteden we aan hen, hoe vaak zien we ze, welke kosten worden gemaakt, hoe doen we het in een benchmark, e.d. De PIT-leden brengen onder begeleiding hun eigen proces in beeld en presenteren het zelf aan hun collega’s. Gaandeweg komt boven tafel waar winst is te boeken om het werk efficiënter, beter en/of klantvriendelijker te maken. Niet omdat de adviseur het zegt, maar omdat de feiten het aantonen of de PIT-leden en hun collega’s zelf de ideeën aandragen. Het gevolg is verbetervoorstellen met draagvlak, die dus ook tot een tastbaar en werkend resultaat zullen leiden.

Door mensen uit het veld bij de veranderingen te betrekken, ontstaat een enorm uitstralend effect. Na de gebruikelijke aanvankelijke scepsis, worden collega’s nieuwsgierig, dragen ze zelf ideeën aan en ontstaat een cultuurverandering.

Diensten van Richter Advies:
• Proces verbetering consultancy 
• Constrain management Theory
• Strategische samenwerking, fusie en verzelfstandiging
• Missie-visie trajecten