Tender Innovatief Ondernemerschap

Tender Innovatief Ondernemerschap van 101 Solutions

Door: 101 Solutions  20-09-2007
Trefwoorden: Cement, Sensor, Mortel

Provincie Drenthe

Totaal subsidiebedrag met ruim 400.000 euro verhoogd - Provinciaal geld voor vernieuwende ideeën
08 Jun 2007

Gedeputeerde Huub Looman (PvdA) heeft drieëntwintig innovatieve plannen beloond met een subsidie van in totaal ruim een miljoen euro. De subsidietoekenningen zijn de afsluiting van het project Tender Innovatief Ondernemerschap Drenthe, waarbij de provincie beginnende en reeds gevestigde ondernemers opriep, met vernieuwende ideeën te komen. Voor de meest innovatieve plannen had de provincie 600.000 euro beschikbaargesteld, maar heeft nog ruim 400.000 euro extra kunnen vrijmaken voor ICT gerelateerde projecten. Per project is maximaal 50.000 euro subsidie beschikbaar.

Van medio december tot 1 maart jongstleden hebben zich 136 mensen met een idee bij de provincie gemeld, wat uiteindelijk heeft geleid tot 82 subsidieverzoeken. Op de slotbijeenkomst in Veenhuizen toonde gedeputeerde Looman zich ingenomen met het aantal projectideeën en de kwaliteit ervan. Een onafhankelijke commissie heeft de plannen beoordeeld en getoetst aan de gestelde voorwaarden. Voor de drieëntwintig beste plannen is geld voor een subsidie beschikbaar. De (beginnende) ondernemingen mogen niet meer dan twintig arbeidsplaatsen hebben, moeten de projecten niet alleen vernieuwend zijn maar ook nieuwe banen opleveren en mag de uitvoering van het project niet langer dan een jaar duren. De aanvragen komen uit verschillende sectoren, zoals onderwijs, verbrede landbouw, kunst en cultuur, toerisme, zorg en welzijn, techniek en ICT. Looman zei het belangrijk te vinden, dat in de provincie een klimaat heerst, waar ondernemers zich kunnen ontplooien.

Door de grote belangstelling voor de subsidieregeling ligt het totale gevraagde bedrag aanzienlijk hoger dan de 600.000 euro die beschikbaar was. De provincie heeft dit bedrag kunnen ophogen tot ruim een miljoen euro, waardoor meer subsidies konden worden toegekend. Dat is mogelijk, omdat er nogal wat ICT gerelateerde aanvragen bij zijn, waardoor een beroep kan worden gedaan op geld dat voor dit jaar voor de ICT-sector is gereserveerd. Verder komt nog ruim 11.000 euro uit het Economisch Structuur Fonds.


Trefwoorden: Cement, Inhoudsmeting, Mortel, Sensor, Sensortechnologie, Volumemeting,