Vervuiling van de waterput van het weeshuis Sto Niño Home for the Abondened children.

Vervuiling van de waterput van het weeshuis Sto Niño Home for the Abondened children. van Stichting Pagla-um (nieuwe Hoop)

Door: Stichting Pagla-um (nieuwe Hoop)  13-01-2008

De Stichting Pagla-Um is een organisatie die zich vanuit Nederland bezig houdt met het inzamelen van geld, kennisoverdracht en goederen voor de armste groep van de bevolking op het eiland Negros Occidental en met name in hoofdplaats Bacolod.

Door een aantrekken van de economie is de infrastructuur achter gebleven bij de snelle ontwikkeling en zijn hier een 80% van de bevolking de dupe van een teruglopen van het inkomen en vergroting van de werkloosheid. Vanwege zijn centrale ligging is Bacolod de plaats bij uitstek voor investeringen in de ICT sector en door het openen van een nieuw vliegveld zal deze sector zich steeds sneller ontwikkelen. Het klimaat voor grote investeerders is uitermate vriendelijk en de begeleiding is navenant goed te noemen.

Door deze omtwikkeling is de industrie waar traditioneel veel mankracht vereist is aan het teruglopen en zal dit in de toekomst ook niet snel weer aantrekken. Wel is er voldoende ruimte voor bedrijven die zich richten op eco industrie, waarbij gedacht wordt aan land en tuinbouw, bosbouw, visserij en verwerkingsbedrijven als assemblage. Bacolod beschikt over een uitstekende haven en de industriele gebieden zijn langs de kust en nabij deze haven ontwikkeld.

Echter is bij deze snelle ontwikkeling de afvoer van afvalproducten achter gebleven en wordt er veel, ook chemisch, afval opgeslagen om verwerkt te worden. Door een veranderde weertype, waarbij er meer regen valt over een langere periode zijn er veel overstromingen. De riolering is sterk achter gebleven bij de ontwikkeling terwijl er langs de rivieren veel iligale woningen zijn gebouwd die een goede doorvoer van afval water bemoeilijken. Ook is het afvalwater en het oppervlakte water zo sterk vervuild dat dit direct een gevaar levert voor de gezondheid.

Door de hevige regen en de overstromingen is er veel van dit vervuild water in het grondwater terecht gekomen en wordt dit niet naar zee afgevoer, door de tegendruk van het zeewater blijft het in de grond zitten en wordt ook door de watervoorziening van d overheid opgepompt en gedistrubieerd. De vele putten die door particulieren zijn geslagen pompen ook dit water op voor huiselijk gebruik en is een bron van ziektekiemen. Testen door de plaatselijke universiteit hebben op een diepte van 100 meter E-Coli en vele andere besmettingen aangetroffen.

Voor kinderen die leven op een vitamine arm dieet en vaak niet meer dan een maaltijd per dag krijgen kan het drinken van dit water dodelijk zijn. De lokale overheid is druk aan het zoeken naar een goede en blijvende oplossing maar heeft nog niets kunnen doen wegens een chronisch gebrek aan financiele mogelijkheden. Dat er gezond en drinkbaar water is te krijgen door de putten diep genoeg te maken blijkt uit de aanwezigheid van een fabriek van Coca-Cola, enkele lokale frisdrank bedrijven en een bierfabrikant.

Om het probleem goed op te lossen zal er een blijvende oplossing voor de afvalverwerking gevonden moeten worden en zal er, ook door de overheid, dieper geboord moeten worden naar schoon drinkwater,

Chris G Broekema,


Contact Stichting Pagla-um (nieuwe Hoop)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share