Deurwaarder

Deurwaarder van Topincasso

Door: Topincasso  30-09-2008
Trefwoorden: Deurwaarder

Deurwaarder

Ten uitvoer leggen van een deurwaarder

De deurwaarder probeert in opdracht van zijn klant openstaande rekeningen te incasseren en voert processen bij de kantonrechter. De deurwaarder heeft als enige de bevoegdheid een vonnis van een gerechtelijke procedure ten uitvoer te leggen. Dit kan alleen als de deurwaarder een vonnis heeft van de rechter.

Gerechtelijke stappen

U kunt vorderingen van uw debiteuren aan ons ter incasso geven, nadat u denkt alles te hebben gedaan om betaling van uw vordering te krijgen. Op deze wijze zal het de debiteur extra prikkelen om over te gaan tot betaling. Het incassobureau stelt een termijn waarbinnen de schulden moeten worden betaald. Indien deze vorderingen ook genegeerd worden zal het incassobureau overgaan tot gerechtelijke stappen. De deurwaarder of ook wel gerechtsdeurwaarder zal overgaan tot executie van het vonnis van de rechter en beslag leggen op roerende al dan niet ontroerende goederen van de debiteur.

Trefwoorden: Deurwaarder