Succesvolle leiders regeren met Hoofd, Hart en Buik.

Succesvolle leiders regeren met Hoofd, Hart en Buik. van Heldere Inzichten

Door: Heldere Inzichten  11-06-2007
Trefwoorden: Coach, Energie, Meditatie

Wil de nieuwe leider opstaan?

Al minstens 20 jaar wordt er geschreven over ‘de nieuwe economie’ en ‘de nieuwe leider’. Die leider zou vooral vanuit zijn/haar innerlijk sturing geven. Een mooie theorie, maar in de praktijk merken we daar nog weinig van… tot nu toe.

Doorbraak is nabij
Er doen zich namelijk de laatste tijd een aantal ontwikkelingen voor waardoor je zou denken dat die innerlijke, authentieke, spirituele leider –of hoe je hem/haar ook wilt noemen- toch eindelijk begint door te breken.

Allereerst geven steeds meer succesvolle leiders, zoals Peter Bakker (bestuursvoorzitter TNT) en Ricardo Semler (ondernemer van de eerste écht democratische onderneming ter wereld), aan dat zij intrapersoonlijke instrumenten zoals intuïtie en zingeving tot hun ‘managers toolbox’ rekenen.

Ten tweede lees je in de marge van ‘Het Groot Klimatologisch Debat’ -zoals ik alles noem rondom Al Gore’s promotietour, het nieuwste milieurapport van de Verenigde Naties en de diverse milieuakkoorden- dat de normen en waarden van onze Westerse, Newtoniaanse economie nu echt toe zijn aan een zeer drastische verandering op het meest fundamentele niveau (en dat kan alleen met zo’n nieuwe leider).

En ‘last but not least’ is zeer recentelijk de Nederlandstalige versie van het boek ‘The Secret’ uitgekomen. Een veel gelezen én geprezen boek door succesvolle mensen als Oprah Winfrey en Bill Gates dat gaat over ‘The Law of Attraction’, oftewel ‘het oprecht innerlijk wensen maakt dingen waar’.

Wat bepaalt ook al weer hoe zo’n nieuwe leider er uit ziet?

‘Echt’ zijn
Zoals de meesten inmiddels wel weten, is de belangrijkste ‘asset’ van de nieuwe leider ‘echt zijn’. Maar wat is dat precies? Authentiek, integer, oprecht zijn aspecten van ‘echt’, maar dekken niet de hele lading. ‘Echt’ zijn is veelomvattender. Het is eigenlijk allesomvattend. Wie kent zichzelf echt? Kent u zichzelf echt? Uzelf écht kennen vraagt om verdieping in uw denken, uw voelen, uw handelen. Het vraagt om verdieping van uw hele wezen en alles wat dat beïnvloedt. Echtheid komt van binnenuit, terwijl wij ons meestal laten leiden door wat van buitenaf komt (wat er van ons verwacht wordt, wat er om ons heen gebeurt en wat anderen denken of doen). Hoeveel van onze acties en beslissingen komen écht vanuit onszelf (ons Zelf)?

‘Echt zijn’ kun je leren door een goed contact op te bouwen met je eigen innerlijk, je Interne Ik. Dit is hoe jij je aan jezelf laat zien. Deze staat tegenover je Externe Ik. Dat is hoe jij je aan anderen laat zien. Je Externe Ik heeft vele gedaanten. Naar je kind heb je een andere uitstraling dan naar je medewerkers, je buurvrouw, je concurrent of de kassièrre. Je Interne Ik heeft één gedaante. Onder andere via meditatie komen we op een dieper niveau in ons onderbewustzijn en kunnen we goed contact maken met ons eigen innerlijk. Als dat contact goed is, is de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de Interne Ik. Met een goede Interne Ik, zijn wij succesvoller in de omgang met anderen, het nemen van de juiste beslissingen en het verkrijgen van heldere inzichten.

Ontwikkeling van de Interne Ik
TNT-bestuursvoorzitter Peter Bakker zegt in een interview “intuïtie ontwikkel je door er naar te luisteren”. Dat betekent dus veel oefenen. Oefening baart kunst. Oefenen is echter niet de eerste stap. De eerste stap in de ontwikkeling van je Interne Ik is ‘leren’ en dan vooral de achtergrond, de methoden en het doel. Stap twee is ‘oefenen’, veel oefenen. En als je oefent, bijvoorbeeld door naar je intuïtie te luisteren, dan is stap drie heel belangrijk, namelijk ‘vertrouwen’. Vertrouw erop dat je intuïtie gelijk heeft en handel ernaar. Niet twijfelen, maar handelen.

Ten slotte is er dan stap vier, mijn persoonlijke favoriet, ‘ervaren’. Net als Peter Bakker, Howard Schultz (Starbucks), Bill Gates, Oprah Winfrey, Joop van den Ende, Ariane Inden en nog veel meer succesvolle leiders zult u ervaren dat uw intuïtie gelijk had en dat u de juiste beslissing hebt genomen of het heldere inzicht u op de juiste plek heeft gebracht. Zulke ervaringen kunnen in kleine én grote vorm tot stand komen. De vier stappen Leren-Oefenen-Vertrouwen-Ervaren noem ik in mijn trainingen en coaching de LOVE-methode. Makkelijk te onthouden (“all you need is LOVE”) en zeg nu zelf… iedereen heeft toch wel liefde?

Inmiddels ervaar ik bijna elke dag wel iets dat ik vanuit mijn innerlijk al eerder wist dan vanuit mijn ratio, zowel in het groot (of een bepaalde opdracht succesvol zal zijn, welke investeringen ik moet doen) als in het klein (wanneer mijn vrouw thuiskomt, dat ik een bepaald kastje binnenkort nodig heb en dus alvast moet opruimen).

‘Ervaren is bewijs achteraf’: tot en met stap drie, vertrouwen, kunt u nog twijfels hebben of sceptisch, achterdochtig of wantrouwend zijn. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dat ook nog heel vaak ben. Bij stap vier, ervaren, is het bewijs zo prominent aanwezig dat u niets anders kunt dan toegeven dat uw intuïtie gelijk had. Hoe vaker u dat zal overkomen, hoe makkelijker het wordt om het te accepteren en erop te vertrouwen. Ben Tiggelaar plaatste laatst in de Intermediair openlijk zijn twijfel en scepsis ten opzichte van het effect van innerlijke vermogens. Hij heeft duidelijk stap 4 nog niet zelf beleefd. Zoiets valt ook niet uit te leggen, alleen te ervaren.

Inner toolbox
Toch is het niet alleen uw intuïtie die u kan en zal helpen. U heeft nog veel meer instrumenten in uw ‘inner toolbox’. Zo kunt u namelijk met uw fantasie of in uw (dag)dromen ook tot antwoorden of heldere inzichten komen. Te belachelijk voor woorden? Muhammad Yunus, bedenker van het microkrediet en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2007, roemt herhaaldelijk de ‘power of imagination’. Hij zegt: “Laat ons gezamenlijk van een mooie wereld dromen. Alleen al het denken aan een betere wereld zal de wereld verbeteren.” Ook Albert Einstein, toch één van de beste en beroemdste wetenschappers, zegt: “Knowledge is limited, imagination encircles the world.”

Wetenschappelijk bewezen
Hoe kan het zijn dat een fenomeen als fantasie of verbeelding –dat we toch niet snel in verband brengen met leiden/managen van een organisatie- door zulke leiders zo geroemd worden? Het antwoord op die vraag zit in de manier waarop ‘de werkelijkheid’ wordt beleefd. De ‘power of imagination’ zegt dat u een bepaald effect kunnen bewerkstelligen door u dat effect alvast heel sterk te verbeelden. Doordat de gewenste situatie in uw innerlijk al helemaal bestaat, is het op dat niveau al werkelijkheid. Nu moet het alleen nog van de ene plaats (uw innerlijk) naar een andere plaats (de externe omgeving). Het universum, de collectieve energie om ons heen, zal daar voor zorgen. Alhoewel dit voor sommigen misschien heel erg ‘spiritueel’ of ‘zweverig’ klinkt, is het de wetenschap, met name de kwantumfysica, die steeds vaker concrete bewijzen levert dat het in ons universum inderdaad zo werkt. In de film en het boek ‘What the bleep do we know?’ wordt voor elke leek deze boodschap heel duidelijk uitgelegd. Het is dan alleen nog een kwestie van wel of niet geloven in deze theorie (hoeveel geloofden in de tijd van Copernicus in de theorie dat de aarde rond was en samen met andere planeten om de zon draait?).

Ook in boek en film ‘The secret’ zijn het niet de spirituele goeroes die ons willen overtuigen. Nee, het zijn onder andere gewaardeerde en gelauwerde wetenschappers, psychologen, filosofen en leiders van deze wereld die vertellen wat de ‘Law of Attraction’ (kortweg LOA) precies inhoudt en welk effect het zal hebben (ook voor ú)..

Hoe dit nu vertalen naar leiderschap?
Meer kennis en gebruik van innerlijke vermogens betekent niet dat we het rationeel denken nu maar aan de kant moeten schuiven. Het geheim van het succes zit ‘m juist in een goede balans tussen innerlijk vermogen en rationeel denken. Oftewel: de ideale combinatie tussen het rationeel weten en het helder weten. Een toekomstig goede leider zal net zo bekend en vertrouwd zijn met al zijn/haar innerlijke vermogens, zoals zelfreflectie, zingeving, meditatie, intuïtie, fantasie, (dag)dromen, als met uiterlijke zaken als onderzoeksrapporten, marktanalyses en groeicijfers. Hij/zij zal weten (vanuit ratio of vanuit intuïtie) wanneer en hoe welk instrument gebruikt kan worden. Hoe beter de balans tussen die twee, des te succesvoller de leider.

Is bij de ratio het Hoofd belangrijk, bij de innerlijke vermogens spelen vooral Buik en Hart een centrale rol. Een nieuwe leider zal zijn/haar keuzes en beslissingen dan ook steeds vaker nemen op basis van de drie ‘regeercentra’ Hoofd (ratio), Hart (liefde) en Buik (relaties). Zoals zovaak gezegd wordt ‘al het goede komt in drieën’, ‘driemaal is scheepsrecht’. Met de toevoeging van hart en buik als besliscentra gaat de leider er als mens absoluut op vooruit.

De nieuwe economie: gebundelde energie
Het betekent ook dat de leider nog meer dan voorheen de koers zal uitzetten. De visie die aan de koers ten grondslag ligt zal vanuit zijn innerlijk aangereikt zijn. Om deze visie in verbeelding steeds beter vast te leggen zal een belangrijk onderdeel zijn van zijn functie als leider. Hij zal dit echter niet alleen (willen) doen. Hij zal zoveel mogelijk mensen vragen om zijn visie te delen en samen met hem alle aandacht te richten op de realisatie van deze visie door –ieder voor zich en daardoor gezamenlijk als groep – het eindresultaat te visualiseren. Dat is de nieuwe leider pur sang én de nieuwe vorm waarin een leider zijn medewerkers zal laten kennismaken met en zal laten werken aan visie en koers. Als de realisatie van een verbeelding ontstaat door collectieve energie, dan is het bundelen van aandacht (= energie) op één onderwerp een effectieve methode om uw doel te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door geleide fantasieën, groepsmeditaties en collectieve visualisatie. Op het moment dat dit wereldwijd gebeurt, zal ook de nieuwe economie als vanzelf vorm krijgen. Alhoewel ik hier spreek over ‘als’ is het met diverse onderzoeken allang wetenschappelijk (=rationeel) aangetoond dat collectieve aandacht voor hetzelfde onderwerp leidt tot een geconcentreerde en verhoogde energieproductie daaromtrent. Zo blijken historische momenten als de moord op J.F. Kennedy en de begrafenis van prinses Diana aantoonbaar energiepieken in de hele wereld te hebben opgeleverd.

De eerste ‘nieuwe leiders’ hebben inmiddels laten zien hoe zij hun innerlijke vermogens toepassen in hun functie. En u? Blijft u bij het oude of hoort u bij de toekomst? Als u zichzelf als nieuwe leider ziet of wilt ontwikkelen, kom er dan mee naar buiten. Uw organisatie, de maatschappij, het universum heeft ù nodig. Dus: wil de nieuwe leider nú opstaan?

Rob Wichers Schreur

Rob Wichers Schreur (1968) is trainer/coach/adviseur op het gebied van innerlijke vermogens zoals intuïtie en fantasie. Zijn missie is ten eerste bewustwording van innerlijke vermogens bij leiders en bestuurders en ten tweede ondersteuning bij het vinden van de juiste combinatie tussen het rationeel weten en het helder weten. Meer valt te lezen op zijn website www.heldere-inzichten.nl.Van oorsprong is Rob communicatieadviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie. Meer info op www.robiscommunicatie.nl.

Trefwoorden: Authentiek, Bewustzijn, Buik, Coach, Coachen, Dagdromen, Dromen, Energie, Fantasie, Hart, Heldere Inzichten, Imaginatie, Imaginatietechniek, Imagineren, Innerlijk Leiderschap, Innerlijke Vermogens, Intrapersoonlijk, Intuïtie, Inzicht, Inzichten, Kwantumfysica, Leiderschap, Liefde, Love-methode, Meditatie, Microkrediet, Muhammad Yunus, Newtoniaanse Economie, Nobelprijs, Onderbewustzijn, Regeercentra, Relaties, Spiritueel, Toolbox, Trainen, Trainer, Verbeelding, Visualisatie, Visualiseren,