Outplacement of van werk naar werk

Outplacement of van werk naar werk van van Ee Consultancy

Door: van Ee Consultancy  05-10-2011
Trefwoorden: Outplacement

Outplacement of van werk naar werk.
 
Als u moet of wilt uitkijken naar ander werk vanwege reorganisatie. Het kan zijn dat u wordt geconfronteerd met een gedwongen vertrek bij uw werkgever, maar het kan ook zijn dat u zelf het initiatief heeft genomen om te vertrekken. Het outplacementtraject helpt u bij het vinden van een nieuwe baan en duurt gemiddeld een half jaar tot maximaal één jaar, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen:

Inzicht krijgen en verwerken van gevoelens die horen bij het verlies van uw baan.
Wat neemt u mee aan levens – en werkervaring?
Wat zijn uw drijfveren, talenten, kwaliteiten en vaardigheden en waar komen deze het best tot hun recht?
‘Belemmerende’ overtuigingen die u in de weg kunnen staan bij het zetten van vervolgstappen.
Uw nieuwe koers bepalen d.m.v activiteitenplan.
Arbeidsmarktoriëntatie (-analyse en -benadering).
Netwerkgesprekken voeren.
Jezelf profileren d.m.v. ‘personal branding’. Sollicitatiegesprekken voeren.
Nazorg/coaching on the job.

Het beoogde resultaat is nieuw werk dat past bij uw persoonlijke kwaliteiten, interesses, competenties en mogelijkheden

Trefwoorden: Outplacement

Andere producten en diensten van van Ee Consultancy

Re-integratie tweede spoor van van Ee Consultancy thumbnail
05-10-2011

Re-integratie tweede spoor

Het voorkomen dat u door een lichamelijke of psychische beperking niet meer in staat bent om uw oude werk op