Agrifirm en Vencomatic onderzoeken couveuse-systeem

Door: Agrifirm  07-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Innovatie, Pluimveehouderij

Praktijkproef bij Spelderholt van Animal Sciences Group Wageningen UR
Agrifirm en Vencomatic onderzoeken couveuse-systeem

Agrifirm en Vencomatic werken samen bij de ontwikkeling van een nieuw concept voor de vleeskuikenhouderij, de ‘couveuse’-huisvesting, waarin de laatste fase van de broederij en de eerste levensdagen van het kuiken worden geïntegreerd. Het eerste systeem wordt getest op Praktijkcentrum Spelderholt van de Animal Sciences Group van Wageningen UR.

Op 12 april tekenen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst. Op deze dag wordt de vakpers de mogelijkheid geboden voor het eerst een praktijkopstelling te bekijken. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de naam voor deze innovatie bekendgemaakt.

In dit nieuwe systeem worden broedeieren drie dagen voor uitkomst ingebracht, waarna de kuikens uitkomen en tot een leeftijd van ca. tien dagen op het systeem verblijven. Daarna worden ze overgebracht naar de vleeskuikenstal waar ze worden afgemest.

Het systeem biedt mogelijkheden om de huisvesting van de jonge kuikens perfect te conditioneren, doordat kuikens direct na uitkomst toegang hebben tot water en voer. In combinatie met een optimaal klimaatsysteem zal dit extra voordelen brengen op het gebied van gezondheid en welzijn van de jonge kuikens. Daarnaast zorgt het systeem voor een betere benutting van staloppervlak en efficiënter gebruik van de traditionele vleeskuikenstallen, waardoor vleeskuikenhouders circa 25 procent meer kuikens per jaar kunnen afleveren. Tevens levert deze manier van huisvesten een aanzienlijke energiebesparing op. Per saldo zal dit resulteren in een hoger rendement voor de vleeskuikenhouder.

Het gezamenlijke onderzoek houdt een praktijkproef in met ruim veertigduizend kuikens per ronde. Vencomatic levert het systeem en de technische kennis. Agrifirm brengt kennis in van de vleeskuikenhouderij en –voeding. De Animal Sciences Group levert de huisvesting en de verzorging van de dieren. Daarnaast wordt kennis van de broederij ingehuurd van Pronk’s Broederij in Meppel.

Vencomatic in Eersel ontwikkelt en produceert innovatieve huisvestings- en stalsystemen in de pluimveesector. Agrifirm is de coöperatie van ondernemende boeren en tuinders en levert onder meer voeding en advisering voor pluimveehouders. Praktijkcentrum Het Spelderholt is van oudsher het onderzoekscentrum voor de pluimveehouderij. Het is onderdeel van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad.

Trefwoorden: Innovatie, Landbouw, Pluimveehouderij, Vleeskuikenhouderij