Aasgieren, nijlpaarden en dolfijnen

Aasgieren, nijlpaarden en dolfijnen van BLMC

Door: BLMC  21-04-2009

Kosten besparen is een kunst, wie werk mee, wie tegen?

Michel van Buren: "Ik merk tijdens contacten met bijvoorbeeld kandidaten, interim managers en relaties dat er gesproken wordt over concurrenten van BLMC. Zo zou een groot bekend bureau onder curatele staan van de moeder en een ander bekend bureau binnenkort failliet gaan om direct daarna een doorstart te maken. Zou dat nou allemaal waar zijn? Ik weet het niet, ik vind het wel opvallend dat er veel over gepraat wordt.

Wij zijn niet heiliger dan de paus en uiteraard hebben wij ook last van de recessie. BLMC heeft dit jaar een belangrijk hoofddoel: behoud van werkgelegenheid. Wij willen onze mensen, onze mensen die het maken, behouden. Om dit te kunnen realiseren, hebben we de zogenaamde drie c’s benoemd die de speerpunten vormen van ons beleid:

Cash: zoals tijdens de verkiezing van de Supply Chain Professional 2009 op 31 maart jl. veelvuldig gezegd werd ‘cash is king’. Kort gezegd, iedere debiteur die te laat is met betalen, wordt direct gebeld. Geen herinneringen of aanmaningen sturen, maar ouderwets een mens die even belt om te vragen wanneer de betaling de deur uit gaat. Ik kan u verzekeren, het werkt.

Clients: oftewel de al ouderwetse business. Simpel, geef veel aandacht aan je bestaande klanten en zit bovenop de nu schaarse nieuwe leads. Eenvoudig gezegd, maar het is een kunst op zich om je klanten goed te bedienen.

Costs: en last but not least dus de kosten. En dat is een interessante ontdekkingsreis geworden, ik doe even kort verslag.

Er is een gezegde dat luidt ‘zet de tering naar de nering’, dus zo gezegd, zo gedaan. Vrolijk heb ik alle facturen van 2008 uit de ordners gehaald en ben, samen met een collega, aan de slag gegaan. De reacties van leveranciers zijn erg divers. Wij hebben ze ingedeeld in drie groepen.


1. De aasgieren: dit zijn leveranciers die op geen enkele wijze mee willen werken, het type van ‘dat is uw probleem, ik zit er niet mee’. Zoals u weet zijn wij onder andere actief in facility management. De echte ‘kenners’ onder u weten dat wij maandelijks adverteren in een aantal vakbladen. Vriendelijk vroeg ik een vakblad om de geplande advertentie in april te mogen annuleren omdat ook wij last hadden van de recessie. Reactie: ‘Daar heb ik niets mee te maken, dan eet u maar een plakje kaas minder’. Type aasgier dus.


2. De nijlpaarden: dit zijn op het eerste gezicht voorbeeldige leveranciers die je graag willen helpen maar daar wel iets terug voor willen hebben. Zo wilde een ICT leverancier het contract wel openbreken maar moest de looptijd even van drie naar vijf jaar verlengd worden. Type nijlpaard dus, zien er oh zo vriendelijk uit, maar als je dichtbij komt, zijn ze levensgevaarlijk.


3. De dolfijnen: dit zijn leveranciers die echt mee willen denken en werken zonder direct een tegenprestatie te verlangen. Complimenten voor ons schoonmaakbedrijf, zij kwamen met een prima voorstel, en bijvoorbeeld ook onze juriste en accountant. Dolfijnen dus, creatief, intelligent en prettig zaken mee te doen.

De dolfijnen zullen nog lang met ons mee zwemmen, bij de nijlpaarden blijven we uit de buurt. De aasgieren zullen we verjagen.

Gratis Facilitaire Inkoopscan
En laat nu inkoop een belangrijk onderdeel van de supply chain zijn! En is facilitaire inkoop niet een belangrijk onderdeel van facility management? Toeval bestaat weer niet. Laat de schoenmaker zich nu eens wat vaker bij zijn leest houden en BLMC dus haar eigen kennis en ervaring op het gebied van inkoop op haar eigen organisatie toepassen. Wilt u hiervan mee profiteren? Deze maand kunt u gratis, ja wel u leest het goed, kennis maken met onze facilitaire inkoopscan. "

Meer informatie?
Michel van Buren, Directeur BLMC.

Website:   www.blmc.nl
E-mail:      [email protected]
Telefoon:  0522 - 24 22 24