Handboek voor ondernemen in de Nieuwe Tijd

Door: Centre New Dimensions Lightwork - Cnd Consultancy  04-11-2007

HANDBOEK VOOR ONDERNEMEN IN DE NIEUWE TIJD

We maken allemaal deel uit van een snel veranderende samenleving. We kunnen deze veranderingen over ons heen laten komen of we kunnen besluiten om een nieuwe weg in te slaan. Het Handboek voor ondernemen in de Nieuwe tijd geeft richting aan het vormgeven van deze nieuwe bestemming die gericht is op duurzaamheid. Dit boek is met name bestemd voor ondernemers en leidinggevenden die innerlijk weten dat veranderen alleen maar mogelijk is door aan jezelf te werken, door transformatiegericht meerdimensionaal te denken.

PEOPLE, PLANET, PROFIT EN PROPHECY

In dit boek staat de door CND Consultancy ontwikkelde methodiek op basis van de 4 p’s centraal. Uitvoerig wordt de onderlinge samenhang besproken tussen de mens en zijn persoonlijke ontwikkeling (people), de omgeving die hem ter beschikking staat (planet), de waarde die gezamenlijk gecreëerd kan worden (profit) en het visionaire leiderschap (prophecy) die aan het totale proces richting geeft. Het visionaire leiderschap (prophecy) is de vierde belangrijke pijler die het mogelijk maakt om de huidige onevenwichtige sociaal-economische structuur op Aarde naar een evenwichtige Nieuwe Wereld toe te laten groeien. Hiervoor is het belangrijk dat er visionaire leiders zullen opstaan die middels een heldere visie en op basis van hun intuïtie, openheid en vertrouwen, sturing geven aan de wederopbouw die volgt op de grote afbraak die nu reeds zichtbaar is en de komende jaren verder in kracht zal toenemen. Door de handen ineen te slaan zal een oude wereld, gestoeld op macht, geld en ongebreidelde groei, plaats maken voor een Nieuwe Tijd waarin evenwicht en duurzaamheid voor iedereen centraal staat.


Contact Centre New Dimensions Lightwork - Cnd Consultancy

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share