Handboek voor ondernemen in de Nieuwe Tijd

Door: Cnd Consultancy  13-09-2007

Handboek voor ondernemen in de Nieuwe Tijd
Dit jaar zal door Centre New Dimensions Lightwork een nieuw boek worden uitgegeven: 'Handboek voor ondernemen in de Nieuwe Tijd'. Dit boek zal een nieuw licht werpen op het ondernemen in de Nieuwe Tijd. In dit boek worden de pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen gevolgd maar zal een vierde belangrijke pijler worden toegevoegd en wel prophecy. De 4 p's vormen de ingrediënten voor ondernemen in de Nieuwe Tijd waarbij visionair leiderschap onontbeerlijk is. Het handboek bevat een heldere visie, praktische tips en uitleg over diverse zaken waar u als ondernemer mee te maken heeft of zult gaan krijgen. Want elke ondernemer zal hoe dan ook met grote veranderingen te maken gaan krijgen, die vanaf 2008 nog duidelijker merkbaar zullen worden.