Architect en Ingenieursdiensten

Door: Mestemaker Architecten - Architecten- en ingenieursbureau  12-10-2014
Trefwoorden: Onroerend Goed, Zakelijke Dienstverlening, Architect

ONTWERP Architectuur, Landschap en Interieur Wij bieden verschillende ontwerpdiensten aan binnen de architectuur. Hierbij kunt u denken aan het ontwerpen van een nieuwe woning of een kleine verbouwing. Naast de woningbouw richten wij ons ook op de utiliteitsbouw en de agrarische sector. Voor aannemers en bouwkundige bureau's bieden wij ondersteuning tijdens de bouwaanvraag en overleg met de welstand. Meestal kunnen wij een ontwerp aanpassen op de redelijke eisen van de welstand. Wij beginnen hierbij met een schetsontwerp op papier, wat zal worden vertaald in een voorlopig ontwerp, hierbij word gebruik gemaakt van 3D-Tekensoftware (ArchiCad). Hierdoor krijgt u snel inzicht in het ontwerp en kunt u het in 3D beleven. Naast het ontwerp van het gebouw wordt er ook aandacht besteed aan het omringende landschap. Het is belangrijk dat een gebouw aansluit op de context waarin deze staat of komt. Het landschap kan ook als inspiratie dienen voor het ontwerp. Een interieur dient aan te sluiten bij de bewoner of gebruiker, hier kan tijdens het ontwerp rekening mee worden gehouden. Het is voor ons belangrijk om een harmonie te creëren tussen persoon, interieur, gebouw en landschap. Tekenwerk Bouwkundige tekeningen en vergunningen Voor de vergunningsaanvraag en het daadwerkelijke bouwen zijn tekeningen nodig. Denk hierbij aan plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en detailtekeningen. Deze tekeningen kunnen daarnaast gebruikt worden om offertes aan te vragen bij meerdere bouwers. Wij kunnen alle benodigde tekeningen hiervoor zelf opstellen en zo houden we controle over de kwaliteit van het ontwerp. Toetsing Bouwbesluit en constructie Elk gebouw dient te voldoen aan een aantal (wettelijke) eisen, zoals het bouwbesluit en de woningwet. Om een vergunning te kunnen krijgen dienen uw plannen hieraan te worden getoetst. Het bouwbesluit is een verzameling van een aantal voorschriften over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Mestemaker Architecten adviseert en toetst uw project uit het oogpunt van: constructie; ventilatie; daglicht; brandveiligheid; milieu; energiezuinigheid (duurzaam). Op deze manier voldoet u project aan alle wettelijke eisen. Advies en begeleiding Van welstand tot en met uitvoering Op verschillende vlakken bieden wij u advies en begeleiding. Tijdens het ontwerpproces kunnen wij u begeleiden bij welstand en gemeente. Voor de aanbesteding kunnen wij offertes controleren van verschillende aannemers. Ook gedurende de bouw kunnen wij uw belangen behartigen en toezicht houden op de kwaliteit en het ontwerp. Ook bij vastgelopen projecten of ontstane strubbelingen kunnen wij u ondersteunen en zoeken naar de mogelijke oplossing.

Trefwoorden: 3d Cad, 3d Visualisatie, Aanvraag Bouwvergunning, Architect, Bouwkundig Advies, Bouwkundig Bureau, Bouwkundig Ontwerp, Bouwkundig Ontwerpbureau, Bouwkundig Tekenaar, Duurzaam Bouwen, Huis Bouwen, Onroerend Goed, Organisatie Advies, Project Management, Vastgoed Onderhoud, Zakelijke Dienstverlening

Contact Mestemaker Architecten - Architecten- en ingenieursbureau

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Mestemaker Architecten - Architecten- en ingenieursbureau

05-05-2015

Ontwerp – Architectuur, landschap en interieur

Ontwerp – Architectuur, landschap en interieur Wij bieden verschillende ontwerpdiensten aan binnen de architectuur. Hierbij kunt u denken aan het