Quera Health RisQ Analysis BV en Arbo Transparant gaan samenwerking aan

Door: Quera Health Risq Analysis  14-04-2009
Trefwoorden: Samenwerking, Hrm, Overgewicht

Er bestaat traditioneel (en terecht) vooral veel aandacht voor het genezen van zieke mensen. Arbo Transparant en Quera vinden het belangrijk dat binnen organisaties minstens dezelfde hoeveelheid aandacht wordt besteed aan het gezond houden van gezonde werknemers.
Maar hoe houd je gezonde werknemers nu gezond? De gezondheidsrisicoanalyse van Quera is een unieke combinatie van verschillende gevalideerde, wetenschappelijke vragenlijsten en meet de algehele gezondheidstoestand van werknemers binnen een organisatie. Het gaat dan om zowel de fysieke, emotionele en sociale gezondheid als de situatie op het gebied van levensstijl en werk.
De werkgever krijgt middels deze analyse de algehele gezondheid, het werkvermogen en de kans op uitval van de werknemers helder in beeld. Als je de risico's in beeld hebt, ben je immers beter in staat om stappen te ondernemen vóór uitval plaatsvindt. Met deze informatie kan de werkgever het beleid op het gebied van P&O, ARBO en gezondheidsmanagement dan ook beter op de huidige situatie af stemmen.

Daarnaast krijgt de werknemer inzicht in zijn (of haar) eigen gezondheidssituatie, de -risico’s die hij eventueel loopt en advies wat hij zelf kan doen om zijn gezondheid, vitaliteit en het werkvermogen te verbeteren. “Het doel van deze rapportage is de werknemer bewust te maken van zijn eigen invloed op- en verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en hem te motiveren deze verantwoordelijkheid ook te nemen. Wij willen de werknemer bewust maken dat hij niet ziek hoeft te zijn om beter (dus gezonder, vitaler en fitter) te worden.” aldus Arbo Transparant. “Zo is bijvoorbeeld het risico op arbeidsongeschiktheid bij mensen met overgewicht 1,5 tot 2 keer hoger dan bij mensen zonder overgewicht. Hier zijn de meeste mensen met overgewicht zich echter helemaal niet van bewust omdat ze nog geen klachten hebben. En dat je nu al aan de slag kunt, juist om klachten in de toekomst te voorkomen, daar staan mensen vaak helemaal niet bij stil.”

Naast het bewustmaken van de gezondheidsrisico’s, blijkt het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om hiermee zelf aan de slag te gaan. Arbo Transparant en Quera bundelen hierbij hun diensten en de krachten van verschillende ondernemers en (para)medici. Per werknemer wordt bekeken wie wordt ingehuurd, gebaseerd op zijn of haar specifieke behoeftes.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Arbo Transparant, Iebe Moes (Directeur)
Leonard Springerlaan 9,9727 KB Groningen
T 050 – 52 57 510
I www.arbotransparant.nl
Quera Health RisQ Analysis BV, Michel Versteeg (Commercieel Directeur)
Stationsweg 149a, 9471 GP Zuidlaren
T 050 – 40 90 804
I www.quera.nl
E [email protected]

Trefwoorden: Gezondheidsmanagement, Gezondheidsrisico's, Hrm, Overgewicht, Peno, Quera, Samenwerking, Vitaliteit, Werkvermogen,

Contact Quera Health Risq Analysis

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share