Opvolgers in familiebedrijf steeds jonger

Door: F. Van Lanschot Bankiers  01-09-2006
Trefwoorden: Finance

Van Lanschot Bankiers en de Baak Management Centrum VNO-NCW zijn in 2002 gestart met het begeleiden van opvolgers bij de overdracht van een onderneming. Recent is weer een nieuwe lichting opvolgers afgestudeerd en inmiddels hebben ruim vijftig deelnemers de Opvolgersacademie met succes afgerond. Opmerkelijk is de daling van de gemiddelde leeftijd van de toekomstige opvolgers. En ook de overdragers geven op steeds lagere leeftijd het roer uit handen. Een goede voorbereiding van dit traject (en van de opvolger) is hierbij essentieel. De 7e leergang van de Opvolgersacademie gaat op 28 november van start.

Een van jongste deelnemers is 25 jaar. Voor hem was zijn leeftijd eerst wel een issue. Door de vele gesprekken over de opvolging binnen het bedrijf en de opleiding is dat nu niet meer het geval. Wel merkt hij dat zijn jeugdige leeftijd voor externen soms nog wel een drempel kan zijn.

Henk Eggink, programmamanager voor de Opvolgersacademie bij de Baak ziet een duidelijke trend: "Enerzijds vertoont de leeftijd van de deelnemers aan de opleiding al enige tijd een dalende lijn. Anderzijds zijn de overdragers ook steeds vroeger bezig met de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie, en wachten zij dus niet meer tot het moment dat zij met pensioen gaan. De babyboomers die hun bedrijf overdragen, doen dat steeds vaker op
55-jarige dan op 65-jarige leeftijd."

De Opvolgersacademie is echter geen klinische voorbereiding op een toekomstige overdracht. Zeker daar waar sprake is van steeds jongere opvolgers, vormt de academie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling een welkome aanvulling. Jeroen Meeuwissen, adjunct directeur Business Banking bij Van Lanschot: "De opvolger krijgt binnen het familiebedrijf te maken met veel specifieke problematieken. Denk bijvoorbeeld aan de relatie met de overige familieleden. Maar ook de rol van de (jonge) opvolger in relatie tot de werknemers, klanten of leveranciers vergt speciale aandacht en doet een beroep op uiteenlopende competenties. De Opvolgersacademie biedt daarom ook op persoonlijk vlak uitgebreide ondersteuning".

De Opvolgersacademie is een initiatief van Van Lanschot Bankiers en de Baak Management Centrum VNO-NCW. Deze voor Nederland unieke opleiding richt zich op opvolgers van middelgrote familiebedrijven. De leergang beoogt de deelnemer voor te bereiden op het veelomvattende proces van de opvolging.


's-Hertogenbosch, 31 augustus 2006

Trefwoorden: Finance

Contact F. Van Lanschot Bankiers

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share