Van Lanschot concentreert beleggingsfondsen

Door: F. Van Lanschot Bankiers  10-05-2006
Trefwoorden: Beleggen, Finance

De laatste jaren is het aanbod van voor particulieren toegankelijke beleggingsfondsen enorm toegenomen. In het verlengde daarvan is Van Lanschot Bankiers NV voornemens zich te concentreren op een beperkt aantal eigen fondsen.

Hierbij is de strategische keuze gemaakt om het aanbod van de eigen beleggingsfondsen aan te laten sluiten bij haar expertise en profiel als lange termijn belegger.
Van Lanschot zal zich richten op eigen fondsen die toegevoegde waarde hebben voor een breed spectrum van beleggingsportefeuilles. Dat zijn de vastrentende Van Lanschot beleggingsfondsen en daarnaast het Van Lanschot European Equity Fund en het Van Lanschot Global Equity Fund.

Voor de fondsen behorende tot het paraplufonds Van Lanschot Investment Funds NV, betekent dit dat het Van Lanschot Far East Equity Fund en het Van Lanschot ICT Fund zullen worden opgeheven. Het Van Lanschot Dutch Equity Fund zal fuseren met het Van Lanschot European Equity Fund.

Het Van Lanschot Global Equity Fund zal worden omgevormd tot een Multi Managers Fund.
Dit betekent dat bij de uitvoering van het beheer gebruik wordt gemaakt van de expertise van externe managers, geselecteerd op basis van bewezen kwaliteiten.

De voornemens zijn goedgekeurd door de Raden van Commissarissen van Van Lanschot Investment Funds NV en Van Lanschot European Equity Fund NV en de Raad van Advies van Van Lanschot Global Equity Fund op 9 mei 2006. De definitieve voorstellen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de betreffende beleggingsinstellingen, gepland op 31 mei 2006 en zijn vanaf 15 mei op de website van Van Lanschot - www.vanlanschot.com - te raadplegen.

Onder voorbehoud van afstemming met de toezichthouder en goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de betreffende beleggingsinstellingen worden de voornemens ultimo september 2006 effectief. De alsdan berekende waarde van de fondsen vormt de basis voor de contante uitkering voor de aandeelhouders van het Van Lanschot Far East Equity Fund en het Van Lanschot ICT Fund en de ruilverhouding tussen het Van Lanschot European Equity Fund en het Van Lanschot Dutch Equity Fund, waarbij de methode van het vaststellen van de ruilverhouding zal zijn goedgekeurd door twee onafhankelijke accountants.


's-Hertogenbosch, 9 mei 2006

Trefwoorden: Beleggen, Finance

Contact F. Van Lanschot Bankiers

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share