AANDEELHOUDER VAN ATHLON BEVESTIGT INTENTIE OM AANDELEN AAN TE MELDEN ONDER AANBEVOLEN OPENBAAR BOD

Door: Athlon Car Lease  05-05-2006
Trefwoorden: Finance, Aandelen, Voorgenomen Bod

Hoofddorp/Eindhoven, 5 mei 2006 - Natexis Lease S.A. heeft aan Athlon bevestigd dat het voornemens is alle door haar gehouden aandelen aan te melden onder het voorgenomen aanbevolen openbaar bod door de Bieder op alle uitstaande gewone aandelen Athlon, tegen een prijs in contanten van EUR 30,25 per gewoon aandeel, in welke prijs is inbegrepen het recht op dividend over het boekjaar 2005 (het “Voorgenomen Bod”).

Volgend op de conversie van de converteerbare preferente aandelen houdt Natexis Lease S.A. thans 1.300.000 gewone aandelen Athlon, hetgeen ongeveer 7% vertegenwoordigt van de uitstaande gewone aandelen.

Tezamen met Natexis Lease S.A. vertegenwoordigen de aandeelhouders, die reeds hadden toegezegd hun aandelen aan te melden onder het Voorgenomen Bod, in totaal ongeveer 54% van het uitgegeven en uitstaande gewone aandelenkapitaal van Athlon. In vergelijking met het uitgebrachte persbericht d.d. 22 maart 2006 is het percentage van de onherroepelijke toezeggingen met meer dan 7% gestegen. De toename boven de 7% is voornamelijk het gevolg van een toename van het belang gehouden door een van de aandeelhouders, die reeds had toegezegd zijn aandelen aan te melden onder het Voorgenomen Bod.

Dit is een openbare mededeling ingevolge artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Trefwoorden: Aandelen, Finance, Voorgenomen Bod