Introductie BJH Safety Services BV (brandveiligheid, bouwkunde en bouwregelgeving)

Door: B.j.h. Safety Services  10-04-2007

Introductie BJH Safety Services BV

1. Inleiding
In januari 2006 is BJH Safety Services BV opgericht. Sinds die tijd functioneert zij als aanspreekpunt/adviseur op het gebied van brandveiligheid, bouwkunde en bouwregelgeving bij verschillende opdrachtgevers. Onder de opdrachtgevers bevinden zich bedrijven zoals Randstad Nederland BV, ROC van Amsterdam, HCI vastgoedmanagement, Stichting HVO Querido, Yacht BV, Stichting IMPULS, Sonac BV en Neroc VGM. BJH Safety Services BV werkt nauw samen met onderaannemers en aannemers van de opdrachtgevers. Aangezien BJH Safety Services BV onafhankelijk is, gaat zij voor de beste oplossing voor de opdrachtgever.

BJH Safety Services BV richt zich op de gebruikers en/of eigenaren van gebouwen die in aanraking komen met deze brandveiligheidseisen. Gebruikers worden geconfronteerd met eisen die vanuit het wettelijke kader worden opgelegd door de gemeente. BJH Safety Services BV vertaalt de eisen die vanuit de regelgeving wordt opgelegd naar een uitvoeringstraject en toetst ook of dit daadwerkelijk noodzakelijk is. Middels gelijkwaardige oplossingen kan BJH Safety Services BV al snel een kostenbesparing realiseren die op kan lopen tot 50%. Het Plan van Aanpak dat uit de toetsing naar voren komt wordt tevens afgestemd met de gemeente. Hierdoor worden gebruiker en/of eigenaar achteraf niet geconfronteerd met aanvullende eisen en kosten. Het bijkomende voordeel is dat de gebruiker en / of eigenaar één aanspreekpunt heeft voor het gehele traject welke invulling kan geven aan de (brand)veiligheid van een gebouw. Van advies tot uitvoering, van uitvoering tot en met het verkrijgen van de (gebruiks)vergunning(en).

De werkzaamheden die BJH Safety Services BV o.a. uitvoert zijn:
onafhankelijk advies brandveiligheid, bouwkunde en bouwregelgeving;
begeleiding (gebruiks-)vergunningen traject;
handhaving;
offerte begeleiding en controle;
certificeren van kleine blusmiddelen;
berekenen beheersbaarheid van branden (brandcompartiment > 1000 m2);
het maken van een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening;
het maken van bedrijfsnoodplannen;
het maken van ontruimingsplannen;
het maken van ontruimingsplattegronden;
het inmeten en actualiseren van bouwkundige tekeningen conform de NEN 2580;
het gebruiksvergunningklaar maken van bouwkundige tekeningen;
coördineren van controlewerkzaamheden blusvoorzieningen;
Kortom; het uitvoeringsproces van A t/m Z.