Betere dierweerstand met supplementen in veedrinkwater.

Betere dierweerstand met supplementen in veedrinkwater. van Feikema International

Door: Feikema International  18-12-2008
Trefwoorden: Feed Supplements

Drinkwater verrijking met doelgerichte voedersupplementen is volgens Feikema Feed Solutions een effectieve manier om de weerstand van productie dieren te verbeteren. Aan het drinkwater toevoegbare  voedersupplementen kunnen bestaan uit vitamines, mineralen, micro-elementen, organische zuren, kruidenpreparaten en andere toevoegingen. Deze methode heeft al een brede opgang gevonden in de pluimveehouderij en de varkenshouderij, maar ook voor melkvee en vleesvee is dit een zeer doeltreffende manier om de weerstand bij de dieren te verbeteren.

Via het droogvoer verstrekte voedersupplementen hebben als nadeel dat ze moeilijk homogeen door het voer zijn te mengen en ook nog veelal uitzakken op de voerplaat. Met het restvoer verdwijnen dan vaak ook de waardevolle toevoegingen. Bovendien laat de biologische beschikbaarheid vaak te wensen over en is het dier niet in staat ze daadwerkelijk op te nemen, maar verdwijnen ze weer via mest en urine in het milieu.

Via het vee-drinkwater is 100% homogenisatie mogelijk. Ieder dier drinkt, hoogproductieve dieren meer dan minder productieve dieren, als dieren ziek worden stoppen ze vaak als eerste met vreten, maar de wateropname blijft nog wel intact. Het drinkwater is dus een ideaal medium om de weerstand te ondersteunen. Dit kan volledig worden geautomatiseerd, waardoor de veehouder er geen extra werk meer van heeft. De dieren zorgen zelf voor de opname van de weerstands verhogende supplementen. Feikema Feed Solutions biedt de veehouderij deze vrijwel onderhoudsvrije doseersystemen en zeer effectieve voerdersupplementen (o.a. Aqtrition, Hydrovit, Ketonblend, Acidoblend). Daarnaast zorgt Feikema Feed Solutions ervoor dat ze op uw veehouderij ook het succes brengen wat u ervan mag verwachten. Meer informatie hierover vindt u op onze website:

referenties:

Diss. Berlin FU 1998; Hünniger-Bohatiuk, Sabine - Investigation into the effects of a calcium free mineral supplement solution on the health status of dairy cows in comparison to solid mineral supplements.

Rapport ID-DLO febr. 1996; J.D. Van der Klis en H.A.J. Versteegh - De benutting van mineralen door vleeskuikens na verstrekking van mineralen via het voer of in opgeloste vorm via het drinkwater.

Titel artikel: Vloeibare supplementen goed voor technisch resultaat : darmflora sturen via drinkwater
Auteur(s) Torbeijns, R.
Tijdschrifttitel De pluimveehouderij
Uitgever Doetinchem : Misset
Deel(Jaar)Nummer 27(1997)34

Titel artikel: Zink heeft gunstig effect op herstel bevedering probleemkoppels
Sommige pluimveehouders meenden al langer dat zink een remedie is tegen verenverlies en chronische huidontstekingen, waarmee verschillende koppels leghennen kampen. Uit onderzoek van GD blijkt dat zink in het drinkwater inderdaad helpt bij herstel van bevedering.
Bron: GD Pluimvee, woensdag 17 januari 2007

Titel artikel: Drinkwater nekt streptococcen : Peter Brouwers verhoogt weerstand met drinkwatersupplement
Auteur(s) Kamp, M.
Tijdschrifttitel Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek
Auteur(s) Nederlands Varkensstamboek (Nijmegen), Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij in Nederland (Nijmegen)
Uitgever Nijmegen : Centraal Bureau voor de Varkenfokkerij in Nederland
Deel(Jaar)Nummer (1997)15

Trefwoorden: Feed Supplements