NEN 2767 / MJOP training voor Klusmeesters

NEN 2767 / MJOP training voor Klusmeesters van Klusmeester BV

Door: Klusmeester BV  11-04-2009

NEN 2767 / MJOP training Klusmeester
Klusmeesters gaan weer in de schoolbanken, ditmaal om een cursus Nen 2767 te gaan volgen. Ook wel ‘conditiemeting gebouwen’ genoemd.
‘De Klusmeester organisatie hecht buitengewoon veel waarde aan scholing en bijscholing, daarom bieden wij Klusmeesters ieder jaar opnieuw een breed pakket cursussen & trainingen aan’ vertelt M. de Leeuw adjunct directeur bij Klusmeester BV.
De NEN 2767 geldt voor 2009 als hét speerpunt. Na een succesvolle afronding van de cursus NEN 1010 /3140 waarmee een Klusmeester zich al heel duidelijk onderscheidt in de branche. Iedere Klusmeester staat voor top-kwaliteit met deze cursus lopen we weer verder uit op onze concurrenten die over het algemeen af en toe ergens een producttraining volgen en daarmee houd het dan wel op. Klusmeester is hard op weg om de ‘benchmark’ te worden voor de branche. Dat wordt steeds vaker ontdekt door grotere landelijke opdrachtgevers.

Wat is de NEN 2767? Wat is een conditiemeting?
Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft een methodiek ontwikkeld die de staat van onderhoud van een gebouw in kaart brengt. Deze nieuwe standaard, ‘NEN 2767, conditiemeting van bouw- en installatiedelen’, wordt een norm die in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als criterium kan worden opgenomen.
Bij de inspectie wordt de technische staat of conditie vastgesteld. De voorkomende gebreken worden in kaart gebracht. Elk bij de inspectie aangetroffen gebrek wordt via een vaste systematiek gedocumenteerd: De conditie van bouwdelen wordt vervolgens ingedeeld in een zespuntsschaal.

Wat is een meerjarenonderhoudsplan?
Zoals het woord al aangeeft betreft meerjarenonderhoudsplanning het onderhoud dat van tevoren gepland is. Een meerjarenonderhoudsplanning is al het geplande onderhoud samen. Niet gepland onderhoud valt hier dus buiten. Het belangrijkste doel van een meerjarenonderhoudsplanning is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en deze te minimaliseren.

Is een onderhoudsplanning verplicht voor een VvE?
Een meerjaren onderhoudsplanning, maar meer precies: een reservefonds is inderdaad wettelijk verplicht. Door wijzigingen in de appartementenwet per 1 mei 2005 zijn verenigingen van eigenaars (VvE's) verplicht een reservefonds aan te houden.

Hoeveel tijd kost het maken van een onderhoudsplan?
Dit is onder andere afhankelijk van de informatie die reeds aanwezig is. Is het een eenvoudig kantoorgebouw dan kunt u in één a twee uur al een ruwe planning op papier hebben. Het verfijnen ervan kost meer tijd, maar u ziet dan in de planning ook direct de resultaten terug. Immers, hoe exacter de hoeveelheden (bijv. Vierkante meters dakvlak) hoe betrouwbaarder de begroting.
Let op: u hoeft de hoeveelheden maar één keer te bepalen, daarna kunt u deze gegevens en de planning gebruiken tot de sloop van het gebouw. De VvE kan de planning echter ieder jaar weer gaan bijstellen.