Begraven wordt steeds duurder

Door: Poliskado.nl  25-04-2009
Trefwoorden: Begrafenis, Uitvaart, Uitvaartverzekering

Grafkosten lopen enorm uiteen

Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek onlangs dat de grafkosten op gemeentelijke begraafplaatsen tussen 2002 en 2007 gemiddeld met 50 procent zijn gestegen. Daarnaast bestaan grote kostenverschillen tussen kerkhoven. In de ene gemeente is een laatste rustplek duizenden euro’s duurder dan de andere. Zo kost een eigen graf bij de Goede Herder Kerk te Wassenaar tot 4400 euro (voor twintig jaar), een schijntje vergeleken met de Friese gemeente Dantumadeel waar dit tarief slechts 723 euro bedraagt. Gemiddeld kost een eigen graf 1784 euro. Grafkosten bestaan uit meerdere onderdelen: het recht op een eigen graf voor tien of twintig jaar, kosten van het eigenlijke begraven en soms overige kosten.

Onduidelijk

Waarom de grafkosten zo uiteenlopen, is onduidelijk, want gemeenten mogen er geen winst op maken. Volgens de VNG doen ze dat ook niet: veel steden en dorpen berekenen niet de werkelijke kosten, maar gaan onder de kostprijs zitten. Ook zouden lokale omstandigheden de tarieven beïnvloeden.

Burger wil actie van politiek

Uit de peiling van Dela komt naar voren dat burgers een actievere rol vragen van zowel lokale als landelijke politiek. Gemeenteraden moeten actiever controleren of de tarieven wel correct zijn, hetzelfde geldt voor politiek Den Haag. Dela lijkt het tijdstip voor publicatie van het onderzoek bewust te hebben gekozen. Deze maand bespreekt de Tweede Kamer de Wet op de Lijkbezorging, waar de grafkosten deel van uitmaken.

Transparantie

‘De politiek mag dit onderwerp niet blijven doodzwijgen’, meent Martin Kersbergen van Dela. ‘Het onderzoek toont de brede steun aan voor de roep om meer transparantie en evenwichtiger tarieven als het gaat om gemeentelijke begraafplaatsen. Een duidelijke systematiek voor de berekening van gemeentelijke grafkosten is daar de eerste stap voor.’

Trefwoorden: Ardanta, Begrafenis, Uitvaart, Uitvaartverzekering, Verzekeren

Contact Poliskado.nl

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share