Efficiënte distributie van kantoorproducten loont

Efficiënte distributie van kantoorproducten loont van Staples Advantage

Door: Staples Advantage  08-07-2009

Milieudoelen en klantbelangen hand in hand


Bij het streven om het milieu zo min mogelijk te belasten, verliest Staples de belangen van haar klanten niet uit het oog. Deze zaken gaan vaak juist zeer goed samen. Een voorbeeld is het advies - op basis van getailleerde managementinformatie - aan klanten om bestellingen zoveel mogelijk te bundelen. Dit bespaart transportkilometers en betekent voor klanten een belangrijke efficiencyverbetering.

Hetzelfde geldt voor de inspanningen om retouren en naleveringen tot een minimum te beperken. Dit gebeurt ondermeer beperkt door het geavanceerde bestelsysteem, wat de kans op fouten in bestellingen tot een minimum beperkt. Tevens geeft het systeem alternatieven bij artikelen die tijdelijk niet voorradig zijn, zodat klanten hun bestellingen compleet kunnen maken zonder producten te bestellen die nageleverd moeten worden.

Geavanceerde logistiek


Ook in haar logistiek centrum heeft Staples veel bereikt om het transport van lucht terug te dringen. Ondanks het geavanceerde logistiek managementsysteem, waarbij o.a. alle producten worden gewogen en gemeten voordat ze op voorraad worden gelegd en automatisch berekend wordt welke dozen voor een bestelling moeten worden gegenereerd, kwam het voor dat onvolledig gevulde dozen de sluitmachine in het logistiek centrum passeerden.

Na diverse verfijningen in het logistiek managementsysteem en het optimaliseren van het voorraadbeheer, was de meest effectieve verbetering zorgen dat de verpakkingen vlak voor het afsluiten met een deksel, nog aangepast kunnen worden. Hiervoor is een machine in gebruik genomen die de dozen, die niet tot de rand toe gevuld zijn, in de hoeken insnijdt en de randen omvouwt alvorens het deksel te plaatsen.

Het resultaat is een compacte doos die niet meer ruimte inneemt dan noodzakelijk is. Bijkomende voordelen van deze nieuwe werkwijze zijn de eliminatie van folie in de dozen (ca. 5.000 kg per jaar) en een energiebesparing van 87%, doordat niet langer folie onder hoge temperaturen versmolten hoeft te worden.


Resultaten


Resultaat van dit veelomvattende project is dat Staples in het afgelopen jaar - terwijl de omzet groeide - een afname in transportkilometers heeft gerealiseerd van 41.000 km. Dit scheelde 207 vrachtwagenopleggers. Hiermee is Staples ‘carbon footprint’ aanzienlijk gereduceerd, maar ook in de toekomst zal het bedrijf zich hierop blijven toeleggen met nieuwe initiatieven en procesverbeteringen.

De volgende stap


Om het proces verder te perfectioneren is de volgende stap het optimaliseren van de werkafspraken met de transporteurs. Dit betreft bijvoorbeeld de wijze van vullen van de vrachtwagens, zoals ‘loose loading’ waarbij de dozen rechtstreeks in de vrachtwagen worden gestapeld, en het dagelijks vaker afstemmen van het aantal kubieke meters (m3) aanbod. Staples verwacht in de toekomst een overzichtelijke rapportage van de resultaten hiervan te kunnen presenteren.