Zelfverdediging voor Gymleraren

Door: Studiegroep Praktische Zelfverdediging  16-12-2007

Op vrijdag 14 december werd op de Fontys Sport Hogeschool een grote landelijke terugkomdag voor gymleraren georganiseerd door de Thomas van Aquinogroep van de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding. 

De KVLO had ook Adrie de Herdt als SPZ-trainer uitgenodigd om enkele workshops weerbaarheid te verzorgen. SPZ staat voor Studiegroep Praktische Zelfverdediging, een opleidingsinstituut dat cursussen, coaching en consultancy verzorgt ten aanzien van weerbaarheid, zelfverdediging en beroepsmatig fysiek optreden voor burgers, beroeps en bedrijfsleven in binnen en buitenland. Kernpunt voor de SPZ is dat zij beoogt maatwerk te leveren ten aanzien van de hulpvraag van client. Maatwerk op innovatieve, educatieve en effectieve wijze.

Zo ook voor de deelnemende gymleraren. Adrie's insteek was dat gymleraren vanwege hun verantwoordelijkheid jegens de leerlingen altijd heel omzichtig moeten opereren zodra ze zichzelf in gevaar gebracht voelen. Door diezelfde leerlingen. Op ongelooflijk agressieve, bedreigende en soms zelfs gewelddadige wijze. Volgens Adrie dient zelfverdediging voor leraren drie doelen na te streven: hun gezondheid in stand houden, hun inkomsten als leraar veilig stellen en zorgen dat ze hun vrijheid als burger kunnen behouden. Drie doelen die het handelen in een agressieve, bedreigende en/of gewelddadige situatie in hoge mate bepalen.

Adrie gaf enkele voorbeelden hoe te handelen met deze insteek in zulke situaties. Voor veel deelnemers riep Adrie's SPZ-workshop emoties op ten aanzien van ooit op hen uitgeoefende agressie, bedreiging en geweld. Zelfs tot aan hun eigen voordeur zijn gymleraren bedreigd en mishandeld! Door vaders, ooms, broers en andere manlijke familieleden van leerlingen die ooit door hun terechtgewezen zijn. Het regende vragen ten aanzien van geschetste situaties op schoolpleinen, in gymzalen, kantines en klaslokalen. Het werd zonder meer duidelijk dat goede en praktijkgerichte zelfverdediging een noodzakelijke vaardigheid wordt voor leraren in het middelbaar onderwijs.


Contact Studiegroep Praktische Zelfverdediging

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share