Ruim dertig procent van de marketing- en communicatieprofessionals werkt vanaf huis

Door: Usg Capacity  20-11-2008

31 procent van de marketing- en communicatieprofessionals heeft de mogelijkheid om thuis te werken. Dit blijkt uit het onlangs afgesloten internetonderzoek van USG Capacity, het bureau voor werving & selectie en interim-management op het gebied van marketing en communicatie. Ruim driehonderd marketing- en communicatieprofessionals gaven antwoord op de vraag: Is het binnen jouw organisatie mogelijk om thuis te werken?

Om de trends in de markt beter in kaart te brengen en om de effecten van onder andere het stijgend aantal files en de behoefte aan een goede balans tussen werk- en privé te analyseren, heeft USG Capacity dit onderzoek uitgezet. Naast de eerdergenoemde 31 procent is thuiswerken bij bijna een gelijk deel (29 procent) van de respondenten niet vast ingeregeld, maar kan dit alleen plaats vinden na goed overleg. 18 procent van de respondenten gaf aan dat het voor hen niet mogelijk is om invloed uit te oefenen op de tijdsindeling. Terwijl een klein deel van de respondenten (13 procent) aangeeft een maximaal aantal uren per week thuis te kunnen werken.

Katinka Habermehl-Reuling, algemeen directeur van USG Capacity: “Wij merken dat vooral marketing- en communicatieprofessionals binnen grotere bedrijven de voordelen van thuiswerken kunnen ervaren maar dat het binnen het MKB nog niet zoveel voorkomt. Verder ziet USG Capacity dat organisaties thuiswerken niet alleen inzetten om medewerkers meer flexibiliteit te geven maar ook vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Door meer flexibiliteit dragen organisaties ook bij aan het vermijden van files. Binnen USG Capacity is incidenteel thuiswerken bespreekbaar, de verantwoordelijkheid ligt hierbij altijd bij het management. Wij merken dat dit binnen de organisatie als positief wordt ervaren en dat dit ten goede komt aan het gevoel van plezier in het werk en de mate van betrokkenheid.”