De invloed van kinderhoeken op uw omzet

De invloed van kinderhoeken op uw omzet van Instore Kids Corners

Door: Instore Kids Corners  05-09-2008
Trefwoorden: Speelhoek, Kinderhoek, Kinderspeelhoek

kinderhoeken en omzetverhoging
De bijdrage van een kinderhoek aan de omzet is per branche verschillend. In een winkel waarbij een verkoopgesprek doorslaggevend is voor het succes, zorgt een kinderhoek ervoor dat men het verkoopgesprek ongestoord kan uitvoeren. De kinderen zijn immers rustig aan het spelen in de kinderhoek en de ouders zijn rustiger doordat ze de kinderen niet in de gaten hoeven te houden. De verkoper heeft dus de volledige aandacht van de klant. Voor een supermarkt geldt dat een kinderspeelhoek bijdraagt aan de rust in de winkel. Kinderen kunnen zichzelf vermaken terwijl de ouders de boodschappen doen

"Wij merken dat er in onze markt steeds meer behoefte is aan concrete cijfers wat betreft de exacte invloed van kinderhoeken op de omzet van onze klanten. Als je de kinderen rustig kan houden met de juiste kinderhoek zijn de ouders automatisch ook rustiger en kan er een optimaal verkoopgesprek plaatsvinden. In een supermarkt draagt een kinderhoek weer bij aan de tijd dat een klant in de winkel besteed. De MiniMike gaat hierin een stap verder doordat dit speelsysteem wordt geïntegreerd in de productschappen. Met het plaatsen van meerdere systemen in één winkel kan je meer invloed uitoefenen op de routing van de klant en aansturen op meer impulsaankopen."  verteld Ronald Davidson van Instore Kids Corners

Om in kaart te brengen wat de ondernemers zelf vinden van het effect van kinderhoeken, heeft Instore Kids Corners in samenwerking met Distrifood een kort onderzoek uitgezet.
Wordt uw omzet bepaald door gedrag, houding of keuze van het kind?

Ja, positief 74,3%
Ja, negatief 1,4%
Nee, heeft geen invloed 24,3%

Kunt u aangeven hoe groot deze invloed op uw omzet is?

0 - 5% 13,5%
5 - 10% 38,5%
10 - 15% 19,2%
15 - 20% 7,7%
20 - 25% 19,2%
Anders 9,6%

Meer informatie over dit onderzoek en de complete rapportage kunt u vinden op de website van Instore Kids Corners.

Trefwoorden: Kinderhoek, Kinderhoeken, Kinderspeelhoek, Omzetverhoging, Speelhoek, Speelhoeken