Bedrijfswijzer Rosékalveren in de lucht!

Bedrijfswijzer Rosékalveren in de lucht! van Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

Door: Animal Sciences Group Van Wageningen Ur  09-10-2006
Trefwoorden: Voeding, Computerprogramma, Rosekalveren

Bij de rosé kalversector is weinig bedrijfsspecifieke informatie beschikbaar over technische en economische kengetallen, bovendien zijn de kengetallen uit de verschillende administratiesystemen onderling niet vergelijkbaar. Met dit nieuwe computermodel is de basis gelegd voor bedrijfsanalyse wat betreft strategische planning.
Het model richt zich nu vooral op voeding. Deze voedingsmodule simuleert de gehele mestperiode van een koppel kalveren en berekent op basis van het opgegeven rantsoen het gewichtsverloop en de voeropname. Vervolgens worden de opbrengsten en voerkosten berekend als onderdeel van de economiemodule. Mogelijk wordt het model uitgebreid met andere modules (mineralenuitscheiding, arbeid e.d.).

Bedrijfswijzer Rosékalveren is gemaakt voor voorlichters uit de diervoedersector, kalverhouders, accountants, onderwijs en onderzoek.
De ontwikkeling van de Bedrijfswijzer Rosékalveren is gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees en het Productschap Diervoeder. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de sector en bedrijfsleven heeft het project begeleid.

Bedrijfswijzer Rosékalveren gratis downloaden
De Bedrijfswijzer Rosékalveren is vrij beschikbaar door het op PC te downloaden van de ASG-website: http://www.asg.wur.nl/NL/Producten/Veehouderij/Software/BWR/

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Johan de Boer, Johan.deboer@wur.nl of Jetta Heeres-van der Tol, Jetta.heeres@wur.nl
Telefoon 0320 - 238 238, Animal Sciences Group van Wageningen UR

Trefwoorden: Computerprogramma, Rosekalveren, Voeding

Contact Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share