In stal doden met CO2 diervriendelijker voor pluimvee

In stal doden met CO2 diervriendelijker voor pluimvee van Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

Door: Animal Sciences Group Van Wageningen Ur  29-09-2006
Trefwoorden: Vogelgriep, Dierziektebestrijding, Stalvergassen

Maatschappelijke weerstand tegen doden dieren
Doden van dieren voor dierziektebestrijding stuit op veel maatschappelijke weerstand. De methode van stalvergassen is diervriendelijker dan de gebruikelijke methode – vangen, transport, slachten. De maatschappelijke weerstand lijkt echter meer gericht tegen het doel (dierziektebestrijding) dan het middel (en daarmee samenhangend het welzijn). Stalvergassen zal waarschijnlijk weinig bijdragen aan het verminderen van de maatschappelijke weerstand, maar wel aan het verbeteren van het dierwelzijn bij dierziektebestrijding.

Meerdere voordelen stalvergassen
Het grote voordeel van in de stal vergassen is dat de dieren niet gevangen en getransporteerd hoeven te worden naar de dodingsapparatuur. Hierdoor is het welzijn van de dieren minder in gedrang; omdat ze in hun eigen omgeving blijven hebben ze minder angst en is er minder kans op verwondingen. Voor de dieren duurt de periode van verminderd welzijn (de periode voor bewustzijnsverlies) bij stalvergassen niet langer dan twee tot drie minuten. Deze tijd is korter dan bij de andere methodes.

Voor de arbeidsomstandigheden is stalvergassen veiliger dan de andere gebruikte methodes omdat personen niet meer in aanraking met levende dieren die mogelijk gevaarlijk virus kunnen uitscheiden door, mesten of ademen.

Andere voordelen van stalvergassen zijn dat er geen onderscheid nodig is tussen eenden, kalkoenen en kippen en dat de capaciteit aanmerkelijk groter is dan mobiele gascontainers en elektrocutie apparatuur.

Promotie Marien Gerritzen
Op 28 september om 14.30 uur promoveert Marien Gerritzen, werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de Animal Sciences Group van Wageningen UR, aan de Universiteit van Utrecht. De titel van het proefschrift is: ‘Acceptable methods for large scale on-farm killing of poultry for disease control’. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Meer informatie

Marien Gerritzen, Animal Sciences Group van Wageningen UR, e-mail: Marien.gerritzen@wur.nl

Trefwoorden: Dierziektebestrijding, Stalvergassen, Vogelgriep,

Contact Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share