Pakje boter per dag minder, koeien gezonder

Door: Animal Sciences Group Van Wageningen Ur  08-10-2007
Trefwoorden: Rantsoen, Gezonde Koeien

Te weinig energie voor melkproductie
Melkvee is decennia lang geselecteerd op een hoge melkproductie. Maar de koeien zijn, vooral in het begin van de lactatie, niet in staat om via het rantsoen voldoende energie voor deze melkproductie op te nemen. Dit resulteert in een negatieve energiebalans (NEB) bij melkvee aan het begin van de lactatie. Deze NEB kan leiden tot stofwisseling- en vruchtbaarheidsstoornissen zoals slepende melkziekte, leververvetting, pensverzuring en verminderde vruchtbaarheid.
Het onderzoek is uitgevoerd door de leerstoelgroepen Adaptatiefysiologie en Diervoeding van Wageningen Universiteit. Bij het onderzoek is gekeken of een toename van de hoeveelheid glucogene nutriënten (afkomstig van zetmeel uit mais) ten opzichte van lipogene nutriënten (afkomstig van bietenpulp en pensbestendige vetten) in het rantsoen, de hoeveelheid vet in de melk verlaagd. Een lagere melkvetproductie resulteert in minder energie in de melk wat weer een betere energiebalans geeft.

Pakje boter per dag minder in ratsoen
De rantsoenen vertoonden geen verschillen in droge stofopname, melkproductie en melkeiwitgehalte. Wel hadden koeien die aan het begin van de lactatie een rantsoen met glucogene nutriënten gevoerd kregen, een lager melkvetgehalte. Dit gaf een lagere melkvetproductie, minder energie in de melk en een betere energiebalans. De verschillen in melkvetproductie en mobilisatie van lichaamsvet (aanspreken van lichaamsreserves om de melkproductie in stand te houden) waren opmerkelijk groot. De melkvetproductie daalde met 220 g per dag voor koeien op het glucogene rantsoen in vergelijking met koeien op het lipogene rantsoen. Koeien op het glucogene rantsoen mobiliseerden 332 gram lichaamsvet, terwijl koeien op het lipogene dieet 558 gram vet mobiliseerden. Dat betekent een verschil van een pakje boter per dag! De gevolgen van dit verschil in mobilisatie zijn onderzocht in een vervolgonderzoek met een groter aantal, hoogproductieve koeien (gemiddeld 40 kg melk). Hieruit bleek dat koeien op een glucogeen rantsoen minder kans hebben op slepende melkziekte en leververvetting. De koeien lijken na afkalven weer sneller te ovuleren.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie:
Ariëtte van Knegsel ([email protected] <mailto:[email protected]> ) tel. 0317 4 83120

Trefwoorden: Gezonde Koeien, Rantsoen,

Contact Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share