Perspectief voor kleinschalige windmolens is beperkt

Perspectief voor kleinschalige windmolens is beperkt van Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

Door: Animal Sciences Group Van Wageningen Ur  29-09-2006
Trefwoorden: Kleinschalige Windmolens

In het kader van een duurzame varkenshouderij is op Praktijkcentrum Raalte in de afgelopen jaren veel aandacht besteed en energiebesparing en aan mogelijkheden voor opwekking en gebruik van duurzame energie. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van zonneboilers en de benutting van bodemwarmte. Ook voor opwekking van windenergie was vanaf het begin interesse. Uiteindelijk heeft deze interesse geleid tot een project waarin de mogelijkheden van kleine windturbines in de varkenshouderij verkend zijn. Daarvoor zijn twee zogenaamde Urban Turbines geplaatst met een horizontale turbineas en een vermogen van maximaal 4 kW. Dit project is nu afgelopen en als afsluiting daarvan zijn de activiteiten en resultaten samengevat in een rapport. Belangrijkste conclusie is dat het in dit deel van Overijssel te weinig waait om met dit type molens op een rendabele manier windenergie op te wekken. Uit de berekeningen bleek dat het break even punt bij een gemiddelde windsnelheid van 5,1 m/s ligt. Dit wordt wel bereikt in de windrijke provincies aan de kust en in het noorden van het land. Het belangrijkste nadeel van de kleine molens, de beperkte ashoogte, is echter ook een voordeel ten opzichte van grote windmolens. Ze vallen daardoor minder op en produceren ook minder lawaai. De verwachting is daarom dat er minder bezwaar is van omwonenden tegenover dit type molens. Ook de houding van omwonenden van Praktijkcentrum Raalte was over het algemeen positief. Het belangrijke punt van veiligheid scoorde goed: één jaar na plaatsing vond 63% van de ondervraagden de molens veilig.Met de molens werd ongeveer 3000 kWh per jaar opgewerkt. Zelfs met MEP-subsidie is dit te weinig om de investeringen van ongeveer 20.000 euro in een redelijke termijn terug te verdienen. Hoewel dit type molens, ook als ze in een windrijke omgeving op een rendabel manier elektriciteit opwekken, niet veel zullen bijdrage aan de landelijke en regionale doelstelling ten aanzien van duurzame energie, dragen ze wel bij aan positieve houding ten aanzien van duurzame energie. Om die reden wordt aanbevolen om knelpunten in de vergunningverlening zo snel mogelijk weg te nemen.

Overigens is het onderzoek naar duurzame energie op Praktijkcentrum Raalte met dit project niet afgelopen. Er worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een nieuw project, waarin de verwarming van stallen door verbranding van biomassa centraal staat

Trefwoorden: Kleinschalige Windmolens

Contact Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share