Varkenshouders positief over hogere gezondheidsstatus

Varkenshouders positief over hogere gezondheidsstatus van Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

Door: Animal Sciences Group Van Wageningen Ur  29-09-2006
Trefwoorden: Varkens, Gezondheidsstatus

De gegevens die de varkenshouders aangereikt hebben zijn door de Animal Sciences Group en GD gebruikt om een beslissingsondersteunend systeem op te zetten en een economisch rekenmodel te ontwikkelen. Een beslissingsondersteunend systeem moet de varkenshouder, die overweegt zijn bedrijf om te zetten in een bedrijf met een hogere gezondheidsstatus, een antwoord geven op de vraag: welke investeringen moet ik in mijzelf en mijn bedrijf doen om langdurig op een hoog gezondheidsniveau te kunnen draaien. Diverse aspecten van deze vraag zijn inmiddels voldoende bekend, andere aspecten (zoals weging van de aspecten ten opzichte van elkaar), dienen eerst getoetst te worden alvorens ze praktijkrijp zijn. Het economisch model is inmiddels beschreven.

Op basis van modellen kan de terugverdientijd berekend worden. Om het economisch rekenmodel praktijkrijp te maken moeten de komende tijd nog veel gegevens verzameld worden.

Onderdelen van het beslissingsondersteunend systeem zijn al beschikbaar.

Meer info

Oane de Hoop, Animal Sciences Group van Wageningen UR. e-mail [email protected]

 

 


Trefwoorden: Gezondheidsstatus, Varkens

Contact Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share