Waiboerhoeve, nieuwe kijk op grootschalige melkveehouderij

Waiboerhoeve, nieuwe kijk op grootschalige melkveehouderij van Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

Door: Animal Sciences Group Van Wageningen Ur  19-09-2008
Trefwoorden: Duurzame Energie, Arbeid, Melkveehouderij

Er is op beide dagen veel te zien en vooral ook te beleven op de Waiboerhoeve. Onderzoekers van de Animal Sciences Group van Wageningen UR (ASG) presenteren recente onderzoeksresultaten. 28 bedrijven die betrokken zijn bij de bouw of het onderzoek op de Waiboerhoeve geven demonstraties, workshops en presentaties.
In de transitiestal die ASG samen met Agrifirm, Vetvice, ID Agro, De Boer Stalinrichting en MBS-Beton heeft ontwikkeld, verblijven melkkoeien van drie weken voor tot drie weken na het afkalven. In de transitiestal is er per koe 9 vierkante meter strohok beschikbaar.
Arbeid en protocollen op een groot melkveebedrijf, duurzame energie, jongvee opfok, emissie arme vloeren en bedrijfshygiëne zijn enkele van de andere onderwerpen die op deze dagen aan bod komen. Een van de windmolens op het bedrijf is in kleine groepjes, te bezichtigen.
Op vrijdag is de focus vooral gericht op de primaire melkveesector, op zaterdag is er ook aandacht voor de boer en zijn gezin en andere belangstellenden. Beide dagen zijn van 10.00 tot 16.00 uur. De Waiboerhoeve ligt aan de Runderweg in Lelystad, volg de borden Waiboerhoeve.


Meer informatie
Oane de Hoop
Tel 0320 293 309
E-mail [email protected]

Trefwoorden: Arbeid, Duurzame Energie, Melkveehouderij

Contact Animal Sciences Group Van Wageningen Ur

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share