DCA integreert rente-markt.nl in website

Door: Dienstencentrum Agrarische Markt  05-06-2006
Trefwoorden: Internet, Landbouw, Risicomanagement

Marktinformatie en adviescentrum DCA (voluit Dienstencentrum Agrarische Markt) dat gespecialiseerd is in agrarisch (prijs)risicomanagement heeft een nieuwe website www.rente-markt.nl geïntegreerd in de DCA website.

DCA heeft hiervoor gekozen omdat de ontwikkelingen op de financiële markten van invloed zijn op de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers. Renteniveaus fluctueren vrijwel dagelijks en kunnen de financiële resultaten nadelig beïnvloeden. Uit onderzoek van DCA is gebleken dat het financieringsrisico de grootste risicofactor is binnen de bedrijfsvoering van een agrarische onderneming. Dit is ondermeer gebleken bij de ontwikkeling van de risicobarometer. Vanuit het oogpunt van de liquiditeit van de onderneming, is het van belang te weten in welke mate een renteverandering de onderneming beïnvloedt en hoe men daar het beste op in kan spelen.

DCA speelt hiermee in door op http://www.rente-markt.nl onder andere informatie aan te bieden over de actuele koers van de Euribor, renterisico producten; waarmee renterisico’s kunnen worden afgedekt en de RenteKrant; waar alle actuele ontwikkelingen/nieuws betreffende rente te lezen zijn. Tevens verspreidt DCA ook een Rente-nieuwsbrief, waarin dieper, uitgebreider en op een begrijpelijke wijze wordt ingegaan op de materie en ontwikkelingen. Op de website www.rente-markt.nl kan men zich vrijblijvend aanmelden voor de gratis Rente-nieuwsbrief. Verder kunnen agrarische ondernemers net als op alle andere pagina’s van www.dca-markt.nl elkaar ontmoeten op het speciale rente-markt forum, waar gediscussieerd kan worden over alle perikelen rondom rente.

DCA denkt met deze aanvulling naast de recent geïntroduceerde rekentools een verdere aanvulling te kunnen geven aan management beslissingen van de huidige moderne agrarische ondernemer.

Kijk voor vragen, meer informatie en aanmeldingen gratis Rente-nieuwsbrief op http://www.rente-markt.nl of neem contact op met DCA (tel: 0320-269520).

Trefwoorden: Internet, Landbouw, Risicomanagement

Contact Dienstencentrum Agrarische Markt

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share