IVIO-jubileum: 70 jaar vernieuwend onderwijs

Door: Ivio Uitgeverij  18-08-2006
Trefwoorden: Onderwijs, Jubileum

IVIO realiseert als onafhankelijke onderwijsorganisatie al 70 jaar onderwijskundige oplossingen voor (her)intreders op de arbeidsmarkt. Maar ook als het gaat om inburgering van oud- en nieuwkomers, reïntegratie of Nederlandstalig onderwijs in het buitenland: IVIO was én is het instituut dat op maat onderwijs biedt aan hen die daar op eigen kracht niet of niet voldoende aan toe komen.

De stichting IVIO (instituut voor individueel onderwijs) is opgericht in 1936 door de onderwijsdeskundige professor Ph. Kohnstamm. Door het bieden van individueel onderwijs wilde hij het groeiende aantal werklozen betere kansen op de arbeidsmarkt bieden. IVIO heeft sindsdien triomfen, maar soms ook perioden van teruggang gekend.

Tegenwoordig vormt IVIO een groep van bedrijven die diensten verleent aan profit- en non-profitorganisaties. Zo verzorgt IVIO-Opleiding en Didactiek o.a. inburgeringscursussen, biedt het Examenbureau toetsen en diploma's voor leerlingen die niet aan andere examens kunnen deelnemen en is IVIO-Personeelsbank een van de grootste leveranciers van trainers en opleiders. De Wereldschool is dé instelling die kinderen van Nederlandse en Vlaamse gezinnen in het buitenland Nederlandstalig onderwijs biedt. En wie is er niet opgegroeid met de reeks Actuele
Onderwerpen: de kleine boekjes over actualiteiten?

Het IVIO heeft in die 70 jaar een unieke positie verworven in het Nederlandse onderwijs. Ter viering daarvan wordt op 8 september a.s. het IVIO-congres georganiseerd. Met als thema 'Ondernemend onderwijs'.
Prominenten uit het onderwijs en het bedrijfsleven laten hierover hun licht schijnen en zullen met u van gedachten wisselen. Op http://www.ivio.nl leest u meer over IVIO, het congres en het aanmelden voor het congres.

Internet: www.iviouitgeverij.nl  
Internet: www.actueleonderwerpen.nl  

Trefwoorden: Jubileum, Onderwijs

Contact Ivio Uitgeverij

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share