Vijftien jaar ouderenonderzoek: veroudering is overwegend positief

Door: Ivio Uitgeverij  02-08-2006
Trefwoorden: Uitgever

15 Jaar ouderenonderzoek: veroudering is overwegend positief

De vooruitgang die in de twintigste eeuw is geboekt bij het veiliger maken van de jeugd en jonge volwassenheid, heeft ertoe geleid dat we een zekere afkeer hebben gekregen van de ouderdom. Mensen in de late middenjaren van 55 tot 75 vinden we ten onrechte oud, terwijl ook deze leeftijdsgroep nog volop profiteert van de bereikte verbeteringen in de gezonde levensverwachting. En als de vierde levensfase aanbreekt, waarin de ouderdom inderdaad veel verliezen met zich meebrengt, dan nog blijken de meeste mensen voldoende veerkracht en soepelheid van geest te hebben om ook dan nog zin te geven aan hun leven en ervan te genieten.

De somberheid over oud zijn wordt gevoed doordat de veroudering van de bevolking bijna steevast als een probleem wordt beschouwd. Bij het woord vergrijzing denk je automatisch aan zorgelijk kijkende politici. Is het straks nog wel mogelijk iedereen op leeftijd te voorzien van een goede oude dag en de noodzakelijke zorg? Het aantal ouderen is sterk gegroeid in ons land. De afgelopen tijd is het aandeel 65-plussers in de bevolking gegroeid met één procent per elke tien jaar. Daardoor zijn we nu uitgekomen op het aantal van 14 procent 65-plussers in onze bevolking. In 2025 zal dit percentage waarschijnlijk zijn opgelopen tot twintig procent. Binnen de groep ouderen is bovendien het aandeel 80-plussers toegenomen. In verband hiermee wordt gesproken over 'dubbele veroudering'.

15 jaar geleden startte een groot langlopend onderzoek genaamd LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) onder ouderen. Aangestuurd vanuit de Vrije Universiteit in Amsterdam worden ouderen uit verschillende regio's langdurig gevolgd. Medewerker aan dit project en freelance journalist Ad Bergsma vatte 15 jaar ouderenonderzoek samen in een AO-uitgave getiteld " Succesvol verouderen". De algemene conclusie van dit AO luidt dat de veroudering in Nederland overwegend een positief verschijnsel is. De Nederlandse bevolking leeft lang, gelukkig en gezond. Tegelijkertijd krijgen ouderen met name in de vierde levensfase ook veel te stellen met teruglopende lichamelijke en geestelijke vermogens.

Het AO 'Succesvol verouderen' (AO 2857) is te bestellen voor € 3,25 excl. verzendkosten bij AO, via de website: http://www.actueleonderwerpen.nl of bel 0320-286962. Of bestel de digitale uitgave van dit AO voor € 1,95 (hier worden geen verzendkosten bij gerekend). Abonnees van de AO-reeks krijgen de uitgave automatisch thuisgestuurd.

Trefwoorden: Uitgever

Contact Ivio Uitgeverij

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share