Consult

Door: Kerngezonde Dieren - homeopathie  09-10-2012
Trefwoorden: Dieren, Homeopathie, Klassieke Homeopathie

Na het eerste contact, zend ik u een uitgebreid vragenformulier. Deze vult u zo volledig mogelijk in en stuurt hem dan terug, zodat ik mij alvast kan voorbereiden en eventueel verdiepen in de klachten.

Het eerste consult zal ongeveer 1 uur duren. Tijdens dit uur nemen we gezamenlijk de vragenlijst door en zal ik u allerlei aanvullende vragen stellen. Het consult kan zowel bij mij op kantoor, als bij u thuis plaatsvinden. Deze laatste optie heeft mijn voorkeur, aangezien ik dan het dier in zijn eigen vertrouwde omgeving kan zien.

In sommige gevallen zal ik direct het juiste middel kunnen meegeven. Het komt echter ook vaak voor dat ik de casus thuis verder uit wil werken en u het middel per post doe toekomen. Natuurlijk met een uitgebreide beschrijving over het op de juiste manier toedienen van het voorgeschreven middel.

Na 3 tot 4 weken volgt het tweede consult, waarin we nagaan hoe het met het dier gaat en of de klachten veranderd en/of verbeterd zijn. Dit zal ongeveer een half uur in beslag nemen.

Na het tweede consult houden we (eventueel telefonisch) contact en bepalen we aan de hand van de vorderingen het verdere verloop van de behandeling.

In principe wil ik altijd zelf het dier zien, maar mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, kan een consult ook via telefoon of e-mail plaatsvinden. Mocht hierna blijken dat het juiste middel toch niet te vinden is, dan is een persoonlijke afspraak alsnog noodzakelijk.

Het is wettelijk geregeld dat alleen een dierenarts een medische diagnose mag stellen en een medische behandeling mag geven. Ik geef u derhalve uitsluitend advies hoe u de gezondheid van uw dier kunt optimaliseren met natuurlijke middelen en vanuit de visie van natuurlijke geneeswijzen.

Trefwoorden: Dieren, Gedragsprobleem Hond, Homeopathie, Homeopathie Voor Dieren, Klassieke Homeopathie, Natuurlijke Geneeswijze