Ridder Letselschade in beweging

Ridder Letselschade in beweging van Ridder Letselschade

Door: Ridder Letselschade  19-02-2009

Per 1 februari is een nieuwe personenschadedeskundige, de heer E.B. Grootenboer in dienst getreden, terwijl een vacature voor binnendienstmedewerker letselschade nog niet is vervuld. Voorts is mr. T. Ridder, oprichter van Ridder Letselschade, in onderhandeling over vergaande samenwerking met meerdere ervaren letselschadedeskundigen. Het doel is het bedrijf uit te bouwen tot dé kennisbank op gebied van letselschadebehandeling in Flevoland en aansluitende regio’s.

Ridder Letselschade beschikt sinds december 2008 over het Keurmerk Letselschade. Hiermee wordt samenwerking mogelijk met de regionale vestigingen van Slachtofferhulp Nederland (SHN). Nu bestaat nog de situatie dat slachtoffers in Flevoland voor hulp bij letselschade worden doorverwezen naar letselschadekantoren tot ver buiten de provinciegrenzen. Die verwijzingen kunnen nu tot het verleden gaan behoren, alhoewel sommige kantoren satellietkantoren in Almere openen, kennelijk om toch maar vooral voor doorverwijzingen door SHN in aanmerking te kunnen blijven komen.

Teneinde de klanttevredenheid te meten, zal medio 2009 worden begonnen met een klanttevredenheidsonderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek zal (al dan niet online) de medewerking worden gevraagd van alle (oud-) cliënten van Ridder Letselschade. In 2010 moet dat leiden tot een nieuw protocol voor de behandeling van letselschadedossiers. Voorts zal dan de mogelijkheid worden gecreëerd inzage te krijgen in letselschadedossiers door cliënten en verwijzers, bijvoorbeeld medewerkers van SHN.