Duizenden protesten tegen toeslagrechten

Door: Flynth  21-06-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Melkveehouderij

Dienst Regelingen krijgt het druk met bezwaren die boeren aantekenen tegen de toekenning van toeslagrechten. Een op de dertien weet nu al dat ze aan de bel trekken. Dat komt neer op bijna 6.000 bezwaren. Een en ander blijkt uit een onderzoek van de GIBO Groep.

De enquête van het accountantskantoor bracht nog een andere opmerkelijke uitkomst aan het licht. Het merendeel van de boeren gaat er vanuit dat de toeslagrechten in 2013 verdwijnen. 18 procent van de ondervraagden denkt dat ze er na die datum nog wel zijn, maar dan in een afgeslankte vorm. De ministers van landbouw in de Europese Unie moeten daarover nog een uitspraak doen. Ze hebben de rechten eerder vastgelegd tot en met 2013. Meer dan de helft van de boeren (55 procent) verwacht dat er dan een streep door gaat. Ruim een kwart (27 procent) van de ondervraagden weet het niet.

15.000 bezwaren
De toekenning van de eerste rechten is in volle gang. Dat zal met veel bezwaren gepaard gaan. De enquête van de GIBO Groep geeft aan dat er nog een hele stroom protesten in aantocht is. Behalve de bijna 6.000 boeren, die nu al zeker weten dat ze in het geweer komen tegen de toekenning van toeslagrechten, is er nog een grote groep die twijfelt. Het betreft blijkens het onderzoek twaalf procent van de boeren. Als zij allemaal gaan protesteren komen er nog ruim 9.000 bezwaren bij.
Het wordt de tweede keer dat Dienst Regelingen, die voor het ministerie van LNV de toeslagrechten uitvoert, een grote lading reacties te verwerken krijgt. Eerder dit jaar stuurde de Dienst meer dan 90.000 overzichten de deur uit met overzichten van de bedrijfsgegevens en toegekende premies in de periode 2000- 2002 toe. Volgens 25.000 boeren klopten die gegevens niet. Dienst Regelingen is nu bezig om die reacties te verwerken.

Te weinig rechten
De definitieve toekenning van toeslagrechten krijgen boeren vóór 15 augustus in de bus. Pas daarna kunnen ze in actie komen. Op grond van de eerdere registratie kunnen veehouders en akkerbouwers al bevroeden dat ze opnieuw in actie zullen komen. Het merendeel (60 procent) doet dat overigens niet zelf, maar schakelt de accountant/adviseur in. Vier van de tien boeren stellen zelf het bezwaar op.
Er zijn verschillende redenen waarom ze protest aantekenen. De belangrijkste is dat boeren vinden dat ze te weinig toeslagrechten krijgen. Een op de drie voert dat aan als motief om bezwaar te maken. 17 procent is van oordeel dat ze een te laag bedrag aan toeslagrechten krijgen. Ook het toekennen van extra rechten uit de nationale reserve is een bron van ergernis. Een op de zes boeren is van mening dat ze recht hebben op een extraatje uit de nationale reserve, maar ze krijgen er naar hun oordeel te weinig of helemaal niks. Reden om in de pen te klimmen.
Heel veel boeren hebben een beroep gedaan op een uitkering van extra rechten uit die nationale reserve of maken gebruik van een private overeenkomst, blijkt uit de enquête. In totaal betreft het ruim 26.000 aanvragen. Van de vleesveebedrijven heeft meer dan de helft extra rechten aangevraagd. Bij akkerbouwers gaat het om 36 procent van alle aanvragen; bij melkveehouders om 29 procent.

Indikken
Bij melkveehouders speelt de kwestie van het indikken. Indikken van rechten kan door verkoop van een aantal toeslagrechten of door ze af te staan aan de nationale reserve. 35 procent van de melkveehouders wil gebruik maken van die indik-regeling. 20 procent weet het nog niet.
Indikken zit complex in elkaar. Het gaat om de melkpremie die volgend jaar wordt ingebouwd in de toeslagrechten. Die premie wordt een hoog bestanddeel van het toeslagrecht, waarin ook de vroegere de maïspremie en dierpremies zijn versleuteld. Voor elk toegekend toeslagrecht heeft een veehouder één hectare grond nodig. Een flink aantal beschikt nu of in de nabije toekomst over minder grond dan in de periode 2000 – 2002. Om er voor te zorgen dat ze de melkpremie veilig stellen binnen hun toeslagrecht, kunnen ze indikken. Dat wil zeggen dat per toeslagrecht het bedrag vanaf 2007 omhoog gaat, maar het totaal bedrag aan melkpremie per bedrijf gelijk blijft. Indikken moeten ze regelen voor 15 februari 2007.

Trefwoorden: Landbouw, Melkveehouderij, Toeslagrechten, Veehouderij