Afvalwater tankcleaner op innovatieve en rendabele wijze gezuiverd

Afvalwater tankcleaner op innovatieve en rendabele wijze gezuiverd van Paques

Door: Paques  14-03-2008
Trefwoorden: Biogas, Vergisting, Zuivering


PersBericht

Datum: .. februari 2008


Afvalwater tankcleaner op innovatieve en rendabele wijze gezuiverd:
ITC kiest voor biologische reinigingstechnologie

Bij Tankcleaning bedrijf ITC Transport B.V. uit het Brabantse Reek wordt momenteel pilotonderzoek uitgevoerd met een innovatief anaëroob zuiveringssysteem om zoveel mogelijk waardevol biogas te genereren uit het afvalwater. Een full scale installatie moet dit najaar operationeel zijn. ITC is hiermee het eerste bedrijf dat deze nieuwe technologie gaat toepassen. Het onderzoek wordt door SenterNovem gesubsidieerd en uitgevoerd door het consortium ITC, WUR, LeAF en Paques bv.

ITC reinigt tankauto’s die gebruikt zijn voor vervoer van levensmiddelen. Het daarbij gebruikte water wordt ontdaan van vetten en vervolgens geloosd op het riool. De vetten worden apart afgevoerd. In het nieuwe anaërobe systeem worden de opgeloste en niet-opgeloste bestanddelen beide omgezet naar waardevol biogas, waarvan de energie efficiënt kan worden benut.

Het systeem, BIOPAQ®-AFR (Anaerobic Flotation Reactor), is een nieuw reactorconcept van Paques bv uit Balk. In de biologische reactor groeien de bacteriën in vlokken en worden binnen het systeem gehouden door middel van een geïntegreerde flotatie-unit. Hier wordt effluent toegevoegd dat met biogas is verzadigd waardoor er kleine belletjes ontstaan die de bacterievlokken en in het influent aanwezige vaste stoffen doen opdrijven. Het effluent wordt onder deze drijflaag weggepompt en het anaërobe vlokkige slib blijft achter in de reactor.

Het systeem neemt weinig ruimte in beslag (de hoeveelheid bacteriemateriaal per kubieke meter reactor-inhoud is veel groter dan bij conventionele vergisters) en is gesloten (geen geuremissies). Het biogas kan worden ingezet als waardevolle en milieuvriendelijke energiebron. Bij ITC zal ook een installatie voor warmtekrachtkoppeling (WKK) worden opgesteld. Op deze manier kan naast energie ook warmte worden benut, bijvoorbeeld voor het verwarmen van het spoelwater voor de tankauto’s. Tevens zal het water uit de BIOPAQ®-AFR worden nabehandeld om het deels geschikte te maken voor hergebruik.

Naast een beperking van de lozingskosten ziet ITC de biogasopbrengst als een groot voordeel van het nieuwe systeem. De vetten en andere niet-opgeloste bestanddelen die nu nog worden afgevoerd, kunnen straks in waardevol biogas worden omgezet. Dat was ook de reden voor ITC om samen met PAQUES, WUR en LeAF dit nieuwe systeem te beproeven. Het eenjarige onderzoek wordt door SenterNovem via de InnoWATOR regeling gesubsidieerd. In een pilot installatie op de bestaande locatie in Reek wordt het afvalwater met het vet behandeld. WUR en LeAF zullen de specifieke afbraak van vetten onderzoeken in het laboratorium in Wageningen. In het voorjaar wordt door ITC een definitieve keuze gemaakt voor het anaërobe systeem. De nieuwe locatie in Oss wordt in het najaar betrokken. De zuivering moet dan operationeel zijn.

De nieuwe technologie kan wereldwijd worden toegepast in met name de levensmiddelen-, bio-ethanol en plantaardige-olie-industrie. Verwacht wordt dat er met de bouw van een eerste installatie voldoende spin-off van deze technologie in deze en verwante industrietakken zal ontstaan.

Meer informatie:
I.T.C. Holland B.V., Dominicus van Schaick: [email protected]
Paques bv, Carla Frijters: [email protected]

Trefwoorden: Biogas, Paques, Reinigingstechnologie, Vergisting, Zuivering,